Edituri -> Artpoligraf


Listă cărți
Antreprenoriat şi Inovare. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Aspecte de morfologie a limbii române, Format: pdf
Bioinformatica. Cursuri de instruire continuă, Format: pdf
Biologie moleculară. Cursuri de instruire continuă, Format: pdf
Center of Molecular Biology, Format: pdf
Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic., Format: pdf
Comparative Study of Grammatical, Lexical and Lexical-Grammatical Categories, Format: pdf
Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor 2014, Format: pdf
Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor ”Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători” . Teze. 2015, Format: pdf
Conferința Științifică Internațională a Studenților şi Masteranzilor ”Viitorul ne aparține”. Ediția V. Teze., Format: pdf
Crearea echipei inovatoare. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Curs de teorie a mulţimilor, Format: pdf
Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură. Nr. 1, Format: pdf
Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice, Format: pdf
Electrofizica şi energetica, Format: pdf
Filosofia dreptului, Format: pdf
Filosofia Evului Mediu. I. Patristica., Format: pdf
Fonetica, Format: pdf
Geografia populației. Indicaţii metodice pentru lucrări practice , Format: pdf
Geografia umană și economică a lumii (Europa). Lucrări de laborator, Format: pdf
Geografia umană și economică a lumii (Europa). Suport de curs, Format: pdf
Hidrologie generală, p. 2, Format: pdf
Imunologia. Îndrumar metodic, Format: pdf
Instruire continuă, Format: pdf
Introducere în ştiinţele comunicării. Suport de curs. , Format: pdf
Marketing-ul tehnologiilor inovaționale. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Paradigmele ştiinţei. Lucrări studenţeşti, Format: pdf
Peculiarities in the Formation of Abbreviated Lexical Units in Modern English, Format: pdf
Planul de afaceri. Proiect TEMPUS, Format: pdf
Practical Aid for Seminars in Modern English Lexicology , Format: pdf
Practical exercises on translation studies. Culegere de exerciții la traductologie, Format: pdf
Proteomica. Cursuri de instruire continuă, Format: pdf
Securitatea mediului. Note de curs, Format: pdf
Speak, Write & Think English, Format: pdf
Științe: Instruire prin investigare, Format: pdf
Studii superioare de doctorat, Format: pdf
Tendințe contemporane Volumul II, Format: pdf
Tendințe contemporane Volumul III, Format: pdf
Teoria și Filosofia politică: concepții și personalități , Format: pdf
University of Academy of Sciences of Moldova, Format: pdf
Viitorul ne aparţine, Ediţia a VI-a, Format: pdf
Xth International Congress of Geneticists and Breeders. ABSTRACT BOOK, Format: pdf
Detalii
Artpoligraf42 cărți