Edituri -> Biotehdesign


Listă cărți
Matematici aplicate. Note de curs , Format: pdf
Paradigmele științei. Lucrări studențești. , Format: pdf
"Filosofia şi perspectiva umană", conferinţă ştiinţifică (2015 ; Chişinău)., Format: pdf
Abordări sistemice în luarea deciziilor, Format: pdf
Academic English, elementary A1, Format: pdf
Academic English, Elementary A2, Format: pdf
Academic English, Pre-intermediate, Format: pdf
Academic English, Pre-intermediate C1, Format: pdf
Adsorbanţi carbonici, Format: pdf
Adsorbanţi minerali (curs de lecţii, masterat)., Format: pdf
Agricultura ecologică, Format: pdf
Anatomia și fiziologia omului, Format: pdf
Antologie de literatură universală. Partea 1 : (antichitatea – evul mediu)., Format: pdf
Antologie de literatură universală. Partea a 2-a : (renaşterea-clasicismul)., Format: pdf
Antologie de literatură universală.Partea a 3-a : (iluminismul-romantismul), Format: pdf
Antologie de literatură universală.Partea a 4-a : (realismul-modernismul), Format: pdf
Aplicații retorice în mediere și negociere, Format: pdf
Bazele teoriei jocurilor. Note de curs, Format: pdf
BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. Materialele Conferinței cu participare internațională, Format: pdf
Biofizica. Lucrări de laborator, Format: pdf
Biologie celulară, Suport de curs, Format: pdf
Chimia analitică cantitativă. Îndrumar de laborator, Format: pdf
Chimia ecologică a apei. Standarde și indicatori de calitate, Format: pdf
Chimia ecologică și a mediului, Format: pdf
Chimia fizică. Îndrumar de laborator, Format: pdf
Chimie coloidală, Format: pdf
Chimie coordinativă: Îndrumar de laborator, licență, Format: pdf
Chimie supramoleculară: Curs de lecții, masterat, Format: pdf
Climatologia Republicii Moldova, Format: pdf
Conservarea biodiversității, Format: pdf
Conversational English, Format: pdf
Culegere de probleme la analiza funcțională, Format: pdf
Culegeri de probleme de calcul diferențial și integral, Format: pdf
Curs de critică literară, Format: pdf
Curs de teoria măsurării, Format: pdf
Dialectologia, Format: pdf
Ecotoxicologie, Format: pdf
Elaborarea politicilor economice în baza modelelor matematice, Format: pdf
Elemente de naratologie: Supliment didactic, Format: pdf
Estetica, Format: pdf
Filosofia antică. Partea I, Format: pdf
Filosofia antică. Partea II, Format: pdf
Filosofia comunicării : Note de curs, Format: pdf
Filosofia comunicării. Note de curs, Format: pdf
Filosofia Evului Mediu. II. Scolastica, Format: pdf
Filosofia și perspectiva umană, Format: pdf
Formarea continuă în cluster-ul UnivER SCIENCE, 2016-2020, Format: pdf
Genetică Umană, Format: pdf
Geografia fizică a Republicii Moldova : Suport de curs, Format: pdf
Geografia populației, Format: pdf
Geografia ramurilor economiei mondiale, Format: pdf
Geografia turismului, Format: pdf
Geografia umană și economică a lumii (America de Nord, America de Sud, Africa, Australia, Oceania). Lucrări de laborator, Format: pdf
Geografia umana și economica a lumii (America de Nord, America de Sud, Africa, Australia, Oceania). Suport de curs, Format: pdf
Geografia umană şi economică a lumii (Asia). Lucrări de laborator, Format: pdf
Geografia umană şi economică a lumii (Asia). Suport de curs, Format: pdf
Geoinformatica și analiza spațială, Format: pdf
Gnoseologie, Format: pdf
Grafuri. Noțiuni. Algoritmi. Implementări., Format: pdf
Hidrologie generală, Format: pdf
Introducere în sociolingvistică, Format: pdf
Introducere în teoria literaturii, Format: pdf
Istoria filosofiei românești. Curs de prelegeri. Partea I., Format: pdf
Istoria şi evoluţia cercetării în chimie, Format: pdf
Limbaje formale și automate. Automate cu memorie stivă, Format: pdf
Literatura universală și comparată (Partea I), Format: pdf
Literatura universală și comparată (Partea II), Format: pdf
Logica și teoria argumentării, Format: pdf
Managementul proiectelor : Suport de curs, Format: pdf
Matematică discretă : [pentru uzul studenţilor], Format: pdf
Matematici aplicate: Note de curs, Format: pdf
Meteorologie aplicată (Activităţi practice)., Format: pdf
Meteorologie și climatologie, Format: pdf
Micologie : Ghid de lucrări practice, Format: pdf
Modurile verbale în Limba Română, Format: pdf
Monitoringul de mediu, Format: pdf
Morfologia limbii române, Format: pdf
Paradigmele științei 2012, Format: pdf
Paradigmele științei 2013, Format: pdf
Paradigmele științei. Ediția VI, Format: pdf
Principii și metode de conversie a energiei, Format: pdf
Procesarea limbajului natural. Aspecte morfologice, Format: pdf
Procese și aparate, Format: pdf
Schimbări climatice, Format: pdf
Securitatea națională, Format: pdf
Sintaxa limbii române, Format: pdf
Sociolingvistica : Suport didactic, Format: pdf
Sociolingvistica : Suport didactic, Format: pdf
Suport de bază în identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare: Supliment didactic, Format: pdf
Supraconductibilitate şi criogenie. Suport de curs, Format: pdf
Tehnici avansate în biologia moleculară, Format: pdf
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei. Ed. VI, Vol.I, Format: pdf
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei. Ed. VI, Vol.II, Format: pdf
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei.Materialele Conferinţei Doctoranzilor, Ed.a 5-a. V.II, Format: pdf
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor, Ed. a 5-a. Volumul I, Format: pdf
Teste la Biochimie, Format: pdf
Teste la biofizică, Format: pdf
Transgeneza la animale. Suport de curs., Format: pdf
Viitorul ne aparţine, ediţia a VII-a, Format: pdf
Viitorul ne aparține. Conferința Științifică a studenților și masteranzilor. Ediția III, Format: pdf
Detalii
Biotehdesign100 cărți