Început -> Categorii  -> Indicații Metodice

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 8 din 8 total
Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic.
Descărcări: 4 Rating Star

Ghidul metodic privind cerinţele de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat este elaborat în baza „Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008)", „Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (HG nr.1455 din 24 decembrie 2007), „Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor” (Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009) şi a deciziilor Senatului UnAŞM privind activitatea de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă şi master.

Anatomia și fiziologia omului
Descărcări: 8 Rating Star

Anatomia omului este ştiinţa care studiază forma, structura şi modificările morfologice ale organismului uman pe parcursul etapelor ontogenezei pre- şi postnatale, iar fiziologia omului este ştiinţa care studiază funcţiile organelor, sistemelor de organe şi relaţiile dintre ele, precum și dependenţa lor de condiţiile mediul ambiant.