Început -> Categorii  -> Indicații Metodice

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 8 total
Geografia ramurilor economiei mondiale
Descărcări: 6 Rating Star

Sunt prezentate indicații metodice la temele: Energetica mondială. Industria combustibililor, Electroenergetica mondială, Industria metalurgică, Industria constructoare de maşini, Industria chimică, Industria uşoară, Cultura plantelor cerealiere, Cultura plantelor tehnice, Pomicultura şi viticultura, Legumicultura şi cultura plantelor tuberculifere, Creşterea animalelor (zootehnia), Transporturile feroviare, Transporturile auto, Transporturile navale, Relaţiile economice internaţionale.

Științe: Instruire prin investigare
Descărcări: 7 Rating Star

În cadrul cursului „Ştiinţe: instruire prin investigaţie (SALiS)” studenţilor ariei „Ştiinţe” li se formează abilităţi de abordare investigativă a proceselor şi a fenomenelor naturale.

Aspecte de morfologie  a limbii române
Descărcări: 6 Rating Star

Disciplina „Gramatica limbii române” cuprinde două compartimente: morfologia și sintaxa. Obiectul de studiu al morfologiei îl constituie teoria părților de vorbire, principiile de clasificare a acestora, categoriile gramaticale morfologice și opozițiile în cauză. Morfologia vizează flexiunea cuvântului, mărcile categoriilor morfologice, în ansamblu, corelația dintre părțile de vorbire și părțile de propoziție.

Hidrologie generală, p. 2
Descărcări: 9 Rating Star

Cursul de lecţii Hidrologie Generală este destinat studenţilor geografi. Hidrologia reprezintă una din ştiinţele geografice, care se ocupă cu cercetarea unei din părţile componente a învelişului geografic – Hidrosfera. Anume prin hidrosferă, în mare măsură, se asigură circuitul energiei şi substanţei din învelişul geografic. Anume hidrosfera reprezintă principalul „acumulator” de energie solară din învelişul geografic, anume ea redistribuie această căldură. Din aceste considerente materialul este oferit astfel încât studentul să perceapă uşor esenţa proceselor şi fenomenelor hidrologice şi legătura lor cu altele, care decurg în Învelişul Geografic.

Geografia populației. Indicaţii metodice pentru lucrări practice
Descărcări: 5 Rating Star

În peisajul atât de divers și bogat al științelor contemporane Geografia Populației ocupă un loc privilegiat, datorat obiectului de studiu specific, cât și actualității strategiilor și politicilor naționale de dezvoltare socială și economică, în care populația apare drept factor principal și beneficiar al acestora.

Imunologia. Îndrumar metodic
Descărcări: 11 Rating Star

Imunologia, unul dintre cele mai dinamice domenii al biologiei, care se găsește într-un proces continuu de dezvoltare. Rezultatele obținute de imunologia modernă modifică și complectează informațiile abordările despre patogeneză diagnostic, tratament și prevenirea diferitelor boli. Funcția imunitară este esențială pentru organismul uman și animal și de aceea, disfuncțiile imunitare severe sunt incompatibile cu supraviețuirea. Pe de altă parte, activarea neadecvată a funcției imunitare are drept consecință inițierea sau progresia stărilor patologice de hipersensibilitate și a maladiilor autoimune, ceea ce a amplificat interesul pentru studiul Imunologiei.