Început -> Categorii  -> Monografii

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 6 total
Filosofia antică. Partea I
Descărcări: 9 Rating Star

Sintagma "filosofia antică" a provocat şi continuă să provoace numeroase probleme metodologice. Între acestea de o importanţă aparte sunt cele referitoare la timpul şi spaţiul geografic, la locul si data apariţiei, dezvoltării şi dispariției filosofiei antice. Întrebărilor, când şi unde a început filosofia, s-au adăugat altele nu mai puțin importante, cum ar fi cauzele apariţiei filosofiei, semnificaţia ei pentru ansamblul vieţii spirituale și mai larg, al vieţii istorice.

Filosofia antică. Partea II
Descărcări: 11 Rating Star

Etapa clasică a filosofiei grecești cuprinde a doua jumătate al secolului al V-lea și primele șapte decenii ale secolului al IV-lea î.e.n. Dezvoltarea culturii, inclusiv a filosofiei, este indisolubil legată de prefacerile care au avut loc în Atena și de rolul crescând al acesteia in lumea grecească. Secolul al V-lea a fost “secolul lui Pericle”. Pericle (495/494-429 î.e.n.) a fost conștiința politică a statului atenian. Democrația ateniană a fost una a supremației cetății asupra individului, a civicului asupra libertății individuale, a demos-ului asupra particularului, a legii asupra arbitrarului subiectivist.

LINUX UBUNTU - Руководство для начинающих
Descărcări: 3 Rating Star

Если Вы читаете это руководство значит Вы решаетесь перейти на операционную систему Ubuntu но хотите больше узнать что это, возможно Вы спрашиваете себя «смогу ли я освоить и работать в Ubuntu?» или даже «зачем мне нужна эта система?».

Physical Biochemistry
Descărcări: 6 Rating Star

The second edition required choices to be made and these are inevitably influenced by one’s perception of what is needed and useful for students to know at the start of their scientific journey into molecular life science. In making these choices I have continued to be guided by what I perceive to be the most generally-used and helpful techniques but I accept that specialists in one or more technique may disagree. Physical biochemistry

Curs de critică literară
Descărcări: 9 Rating Star

La ce bun-azi – un curs de critică literară? Întrebarea aceasta consună, la o distanţă temporală de aproape şaptezeci de ani, cu heideggeriana întrebare La ce bun poieţi în timpuri sărace? dedusă din elegia lui Hölderlin Brod und Wein („Pâine şi vin”).

Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice
Descărcări: 4 Rating Star

Alternarea frecventă din ultimele decenii a perioadelor uscate cu cele ploioase pe teritoriul Republicii Moldova condiționează tot mai mult efectuarea unor cercetări complexe atât privind studiul perioadelor uscate și secetoase, cât și specificul manifestării perioadelor umede. Un interes deosebit în fundamentarea deciziilor economice și de protecție a mediului îl reprezintă cunoașterea caracteristicilor variabilității spațio-temporale a parametrilor specifici precipitațiilor atmosferice care, după cum se știe, sunt caracterizate în principal prin cantitate, intensitate și durată.