Început -> Categorii  -> Lucrări de Laborator

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 13 total
Micologie : Ghid de lucrări practice
Descărcări: 4 Rating Star

Cursul „Micologia” este necesar pentru a forma studenților cunoștințe despre ciuperci ca organisme ce se deosebesc prin caractere specifice ale structurii și activității vitale, fiind reprezentanți ai încrengăturii independente a naturii vii și îndeplinind un rol important de descompunători ai substanțelor organice în funcționarea ecosistemelor naturale.

BIOFIZICĂ, Lucrări de laborator
Descărcări: 4 Rating Star

Lucrările de laborator la biofizică din această carte reprezintă o generalizare a experienţei de mulţi ani privind predarea biofizicii la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul lecţiilor practice.

Anatomia și fiziologia omului
Descărcări: 8 Rating Star

Anatomia omului este ştiinţa care studiază forma, structura şi modificările morfologice ale organismului uman pe parcursul etapelor ontogenezei pre- şi postnatale, iar fiziologia omului este ştiinţa care studiază funcţiile organelor, sistemelor de organe şi relaţiile dintre ele, precum și dependenţa lor de condiţiile mediul ambiant.

Chimia fizică. Îndrumar de laborator
Descărcări: 4 Rating Star

Prezentul îndrumar este destinat studenţilor anului II ai Universităţii AŞM, Facultatea Ştiinţe Exacte specialitatea – Chimie. Îndrumarul conţine indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator la chimia fizică.