Început -> Categorii  -> Suport de curs

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 58 total
Agricultura ecologică
Descărcări: 12 Rating Star

Evoluţia fenomenelor din agricultură este legată de sporirea consumului de energie necesare pentru obţinerea unei unităţi de producţie, eliminarea masivă a deşeurilor, care, pe fundalul nerespectării tehnologiilor de prelucrare a solului, au cauzat probleme ecologice serioase.

Geoinformatica și analiza spațială
Descărcări: 8 Rating Star

SIG/GIS este acronimul provenit de la Sistem Informațional Geografic (Geographic Information System). Acest sistem este utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor etc.

Hidrologie generală
Descărcări: 26 Rating Star

Cursul este structurat astfel ca fiecare capitol să cuprindă una dintre categoriile de obiectele (corpuri) hidrologice – Oceanul Planetar, râuri, lacuri, ape subterane, gheţari şi mlaştini.

Tehnici avansate în biologia moleculară
Descărcări: 9 Rating Star

Clonarea genelor a devenit o tehnică indispensabilă în laboratoarele de biologie moleculară. Tehnica PCR sau reacţia în lanţ a polimerazei, dezvoltată la mijlocul anilor ’80, a revoluţionat genetica moleculară, făcând posibilă studierea şi analiza genelor prin metode mult mai accesibile şi uneori foarte simple.

Conversational English
Descărcări: 11 Rating Star

Lucrarea de faţă a fost concepută ca un material de referinţă pentru studenţii de la facultăţile cu profil filologic. Exerciţiile propuse au fost elaborate în deplină concordanţă cu obiectivele formulate în programele de studii la specialitatea l. engleză, vizând atât nivelul lexicului activ al limbii engleze, cât şi pe cel al gramaticii şi traducerii.

Conservarea biodiversității
Descărcări: 18 Rating Star

Diversitatea biologică reprezintă diversitatea organismelor vii, ecosistemelor terestre şi acvatice şi a complexurilor ecologice (biotopurilor), ca parte componentă a acestora; noţiunea include şi diversitatea etnoculturală. Necesitatea conservării biodiversităţii este stringentă deoarece comunităţile umane nu pot trăi şi nu se pot dezvolta independent de ecosistemele naturale.