Început -> Domenii  -> Toate domeniile

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 22 total
 Paradigmele științei. Lucrări studențești.
Descărcări: 1 Rating Star

Conferinţa studenţilor anului I „Paradigmele ştiinţei”, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin tradiţie, finalizează cu editarea unei culegeri de teze. Acest eveniment ştiinţific este, pe de o parte, o iniţiere în domeniul cunoaşterii şi a descoperirilor, pe de altă parte, corespunde scopului principal al UnAŞM – promovarea excelenţei ştiinţifce.

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor, Ed. a 5-a. Volumul I
Descărcări: 1 Rating Star

Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători sunt recomandate pentru publicare de Consiliul științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei (proces-verbal nr. 2 din 15 martie 2016) și Consiliile școlilor doctorale.

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Doctoranzilor, Ed. a 5-a. Volumul III
Descărcări: 0 Rating Star

Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători sunt recomandate pentru publicare de Consiliul științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei (proces-verbal nr. 2 din 15 martie 2016) și Consiliile școlilor doctorale.