Început -> Domenii  -> Toate domeniile

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 22 total
Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic.
Descărcări: 5 Rating Star

Ghidul metodic privind cerinţele de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat este elaborat în baza „Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008)", „Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (HG nr.1455 din 24 decembrie 2007), „Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor” (Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009) şi a deciziilor Senatului UnAŞM privind activitatea de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă şi master.

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor 2014
Descărcări: 1 Rating Star

Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor ”Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția I, a avut loc la 10 martie 2014. Au participat cercetători de la 27 de Institute de cercetare și Universități din Republica Moldova și 14 Instituții de Cercetare din străinătate.

Studii superioare de doctorat
Descărcări: 3 Rating Star

Broșura prezintă o descriere succintă a școlilor doctorale în cadrul Academiei de Științe a Moldovei și a studiilor superioare de doctorat (ciclul de studii III).

Programe analitice. Modulul psihopedagogic.
Descărcări: 2 Rating Star

Posedarea strategiilor de administrare a procesului de predare-învăţare-evaluare permite integrarea armonioasă a două domenii importante: cercetarea şi instruirea. De rând cu instruirea prin cercetare, pentru dezvoltarea abilităţilor de predare, UnAŞM oferă în cadrul clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE o curiculă adiţională la Modulul pshihopedagogic, care are drept finalitate formarea competenţelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice.

Instruire continuă
Instruire continuăFormat: pdf
Descărcări: 1 Rating Star

În contextul globalizării și evoluției rapide a cercetării şi tehnologiei, devine indispensabilă existența unei forțe de muncă înalt calificate, capabile să mențină un avantaj competitiv în domeniul cunoaşterii şi al inovaţiei și să se integreze ușor în spațiul unic de cercetare. Elementul cheie în soluționarea acestei probleme este crearea unui sistem eficient de instruire continuă a cercetătorilor, care ar oferi posibilitatea de actualizare și dezvoltare a abilităților, competențelor și creativității la toate etapele carierei de cercetare.