Început -> Domenii  -> Științe Umaniste

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 33 total
Logica și teoria argumentării
Descărcări: 8 Rating Star

Din moment ce argumentarea retorică nu este niciodată o argumentare complet necesară, subiectul ce deliberează şi-şi acordă adeziunea concluziilor unui argument, o face printr-un act de angajare pentru care este responsabil. Fanaticul acceptă angajamentul, însă asemeni celui obedient faţă de un adevăr asumat ca absolut şi de nezdruncinat.

Filosofia și perspectiva umană
Descărcări: 3 Rating Star

Prin această declaraţie, UNESCO a confirmat rolul major pe care îl joacă filosofia în viaţa intelectuală şi practica umană. Or, după cum afirma Aristotel, „Toate ştiinţele sunt mai necesare decât filosofia, însă mai minunată ca ea nu este niciuna”. Punctele principale ale strategiei Intersectoriale în Filosofie se axează pe promovarea dialogului şi analizei filosofice a problemelor contemporaneităţii; încurajarea studierii filosofiei; promovarea şi propagarea cunoştinţelor filosofice. Aceste aspecte ale documentului enunţat vizează facilitarea înţelegerii profunde, veridice, multidimensionale a rolului şi rostului net pozitiv al filosofiei în dezvoltarea societăţii contemporane.

Tendințe contemporane Volumul III
Descărcări: 5 Rating Star

Securitatea ca fenomen şi proces este o prioritate pentru politica internă şi externă a fiecărui stat. Între securitatea internă a statului şi securitatea mondială există o permanentă interdependenţă şi interacţiune, rezultatul căreia este stabilitatea şi dezvoltarea actorilor statali.

Tendințe contemporane Volumul II
Descărcări: 7 Rating Star

Lumea contemporană se dezvoltă într-un ritm rapid, se produc schimbări, practic, în toate domeniile vieţii: social, economic, politic şi juridic. Adaptarea la exigenţele timpului reprezintă cheia succesului şi obţinerea beneficiului pentru cetăţean.

Filosofia antică. Partea I
Descărcări: 6 Rating Star

Sintagma "filosofia antică" a provocat şi continuă să provoace numeroase probleme metodologice. Între acestea de o importanţă aparte sunt cele referitoare la timpul şi spaţiul geografic, la locul si data apariţiei, dezvoltării şi dispariției filosofiei antice. Întrebărilor, când şi unde a început filosofia, s-au adăugat altele nu mai puțin importante, cum ar fi cauzele apariţiei filosofiei, semnificaţia ei pentru ansamblul vieţii spirituale și mai larg, al vieţii istorice.

Filosofia antică. Partea II
Descărcări: 8 Rating Star

Etapa clasică a filosofiei grecești cuprinde a doua jumătate al secolului al V-lea și primele șapte decenii ale secolului al IV-lea î.e.n. Dezvoltarea culturii, inclusiv a filosofiei, este indisolubil legată de prefacerile care au avut loc în Atena și de rolul crescând al acesteia in lumea grecească. Secolul al V-lea a fost “secolul lui Pericle”. Pericle (495/494-429 î.e.n.) a fost conștiința politică a statului atenian. Democrația ateniană a fost una a supremației cetății asupra individului, a civicului asupra libertății individuale, a demos-ului asupra particularului, a legii asupra arbitrarului subiectivist.