Început -> Domenii  -> Filologie

Sortează după   
Cărți de la 25 pînă la 30 din 30 total
Introducere în teoria literaturii
Descărcări: 13 Rating Star

În ultimele decenii, sub presiunea dinamicii fenomenului lite-rar, sistemul de științe ale literaturii devine tot mai flexibil, com-plex, cu un profund caracter interdisciplinar. Luând în calcul aceste provocări din spațiul teoretic, lucrarea Introducere în teoria litera-turii propune o perspectivă didactică asupra noțiunilor și concepte-lor teoretice generale, în cadrul și în limitele unui suport de curs.

Elemente de naratologie: Supliment didactic
Descărcări: 5 Rating Star

Lucrarea Elemente de naratologie este un supliment didactic pentru cursul Introducere în teoria literaturii prin care se propune analiza metamorfozelor discursului epic, impactul modernizării romanului asupra raportului dintre narator şi realitatea reprezentată și strategiile prin care variaţiile punctului de vedere pot produce efecte stilistice.

Curs de critică literară
Descărcări: 5 Rating Star

La ce bun-azi – un curs de critică literară? Întrebarea aceasta consună, la o distanţă temporală de aproape şaptezeci de ani, cu heideggeriana întrebare La ce bun poieţi în timpuri sărace? dedusă din elegia lui Hölderlin Brod und Wein („Pâine şi vin”).

Introducere în sociolingvistică
Descărcări: 4 Rating Star

Sociolingvistica studiază limbajul uman în funcţie de factorii sociali în care o limbă concretă funcţionează, impactul schimbărilor din societate asupra limbii, modul în care comunitatea sau individul utilizează resursele limbii, precum şi felul în care sunt gestionate resursele limbilor în condiţii de bilingvism şi multilingvism.

Antologie de literatură universală.Partea a 3-a : (iluminismul-romantismul)
Descărcări: 4 Rating Star

Antologia de literatura universală, partea a III-a (Iluminismul-Romantismul), este un volum cu caracter didactic, destinat studenților ciclului I, licență, conținând opere sau fragmente de opere literare reprezentative pentru evoluția literaturii din perioada cuprinsă între Epoca Luminilor și cea a Romantismului.

Antologie de literatură universală.Partea a 4-a : (realismul-modernismul)
Descărcări: 4 Rating Star

Antologia de literatură universală, partea a IV-a, este ultimul volum de texte literare reprezentative pentru perioada literară cuprinsă între Realism și Modernism, care, pe lângă prezentarea și studierea celor mai reprezentative opere ce au marcat evoluția literaturii universale, își propune, prin accentul plasat pe activitățile practice și individuale ale studenților, prezentarea epocilor și mișcărilor literar-culturale pornind de la produsul literar propriu-zis.