Început -> Domenii  -> Filologie

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 30 total
Literatura universală și comparată (Partea I)
Descărcări: 15 Rating Star

Suportul de curs la literatura universală și comparată (Partea I) cuprinde cele mai importante fenomene literare și culturale care au trasat direcțiile de dezvoltare ale literaturii în plan universal începând cu Antichitatea și finalizând cu perioada Clasicismului.

Literatura universală și comparată (Partea II)
Descărcări: 10 Rating Star

Structurat tematic, Suportul de curs la literatura universală (Partea II) enumeră momentele de referință din istoria literaturii universale începând cu epoca Luminilor până în Postmodernism, prezentând faptele literare în secțiuni transversale, expuse în cadrul curentelor literare, în desfășurarea lor de la o țară la alta, ceea ce permite raportarea acestora la împrejurările sociale cale le-au generat.

Dialectologia
DialectologiaFormat: pdf
Descărcări: 8 Rating Star

Graiurile teritoriale dintotdeauna au atras atenţia cercetătorilor prin varietatea formelor fonetice, gramaticale şi lexicale, constituind obiectul de studiu al numeroaselor cercetări dialectale, ale căror rezultate au fost expuse în studii de dialectologie și geografie lingvistică.

Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Practical Aid for Seminars in Modern English Lexicology
Descărcări: 3 Rating Star

Manualul este destinat studenţilor de la specialitatea Limbi şi literaturi/Limba engleză. Este expusă informaţia privind unele fenomene social-lingvistice la zi, relaţia lexicologiei cu alte ramuri ale lingvisticii, cauzele lingvistice şi extralingvistice ale evoluţiei structurilor semantice ale lexemelor, formarea cuvintelor, problema clasificării unităţilor frazeologice, evoluţia variantelor şi dialectelor limbii engleze.