Început -> Domenii  -> Filologie

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 30 total
Modurile verbale în Limba Română
Descărcări: 7 Rating Star

Materialele didactice de faţă ţin de cursul Gramatica limbii române (morfologie, sintaxă), fiind axate pe problema modurilor verbale personale. În legătură cu problema vizată, sunt examinate variate aspecte, bunăoară corelaţia mod vs modalitate, definiţiile modurilor personale, trăsăturile esenţiale ale acestora, semantica şi performanţele combinatorice ce le caracterizează.

Conversational English
Descărcări: 10 Rating Star

Lucrarea de faţă a fost concepută ca un material de referinţă pentru studenţii de la facultăţile cu profil filologic. Exerciţiile propuse au fost elaborate în deplină concordanţă cu obiectivele formulate în programele de studii la specialitatea l. engleză, vizând atât nivelul lexicului activ al limbii engleze, cât şi pe cel al gramaticii şi traducerii.

Aspecte de morfologie  a limbii române
Descărcări: 4 Rating Star

Disciplina „Gramatica limbii române” cuprinde două compartimente: morfologia și sintaxa. Obiectul de studiu al morfologiei îl constituie teoria părților de vorbire, principiile de clasificare a acestora, categoriile gramaticale morfologice și opozițiile în cauză. Morfologia vizează flexiunea cuvântului, mărcile categoriilor morfologice, în ansamblu, corelația dintre părțile de vorbire și părțile de propoziție.

Fonetica
FoneticaFormat: pdf
Descărcări: 5 Rating Star

Fonetica, susține acad. Alexandru Rosetti, este domeniul sunetelor vorbite, al semnelor audibile și vizibile prin scris ale vorbirii noastre, prin care comunicăm cu anturajul nostru.

Practical exercises on translation studies. Culegere de exerciții la traductologie
Descărcări: 2 Rating Star

Un factor indiscutabil al momentului istoric actual este prezenţa traducerii practic în toate domeniile activităţii umane. Traducerea devine un mijloc important al dialogului intercultural între societăţile eterogene, contribuind la comunicarea şi înţelegerea reciprocă şi, deci, la apropierea pe diferite căi a celor mai diverse comunităţi lingvistice.

Morfologia limbii române
Descărcări: 15 Rating Star

Cursul de faţă are ca obiectiv principal familiarizarea studenţilor cu temele fundamentale din domeniul morfologiei relevante pentru însuşirea conştientă a fenomenelor gramaticale şi, în ultimă instanţă, pentru dezvoltarea competenţei de comunicare.