Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 18 total
Matematică discretă : [pentru uzul studenţilor]
Descărcări: 3 Rating Star

Noţiunea de discret este antipodul continuităţii. Natura evenimentelor ce însoţesc existenţa omului în mare măsură este discretă. Matematica discretă poate fi tratată în sens larg ca domeniu al matematicii, specificul căruia este discontinuitatea. Ea studiază proprietăţile structurilor cu caracter finit, precum şi a structurilor infinite care implică procese intermitente.

 Matematici aplicate. Note de curs
Descărcări: 1 Rating Star

Prezentul suport de curs reprezintă un ghid pentru rezolvarea problemelor la cursul Matematici Aplicate, ţinut studenţilor şi masteranzilor Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (specialităţile biologie, biologie moleculară, chimie, ecologie şi geografie).

Elaborarea politicilor economice în baza modelelor matematice
Descărcări: 1 Rating Star

Cartea este una sistemică şi prezintă o abordare nouă, utilă pentru persoanele decidente, profesori, doctoranzi şi masteranzi interesaţi de modelarea economică cu scopul evaluării diverselor politici atât la nivel macro, cât şi la nivel sectorial, cât şi la nivel de ramură.

Abordări sistemice în luarea deciziilor
Descărcări: 0 Rating Star

Scopul unui factor decizional este prosperarea organizaţiei sale. Activitatea reuşită a organizaţiei este rezultatul eficienţei deciziilor conducătorului. Formarea eficienţei decizionale în organizaţii este calea spre un viitor al unei societăţi viabile din punct de vedere social şi productive din punct de vedere economic.

Limbaje formale și automate. Automate cu memorie stivă
Descărcări: 2 Rating Star

În manual sunt incluse practic toate aspectele automatelor cu memorie stivă: funcționarea, diverse variante (cu acceptare prin stări finale, prin stivă vidă, deterministe), echivalența lor cu gramaticile independente de context, probleme și exerciții însoțite de soluții și explicații.

Bazele teoriei jocurilor. Note de curs
Descărcări: 1 Rating Star

Notele de curs "Bazele teoriei jocurilor" conțin un studiu teoretico-practic al teoriei jocurilor noncooperatiste statice, dinamice, coope- ratiste și ierarhice. Pentru studierea lor este su cientă cunoașterea elementelor de analiză matematică, teoria probabilităților și metode- lor de optimizare.