Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 18 total
Grafuri. Noțiuni. Algoritmi. Implementări.
Descărcări: 3 Rating Star

Apărute din necesitatea de a modela diverse situaţii, relaţii sau fenomene în formă grafică, grafurile şi-au găsit o multitudine de aplicaţii în cele mai diverse sfere ale activităţii umane: construcţii şi sociologie, electrotehnică şi politologie, chimie şi geografie … acest şir poate fi continuat la nesfârşit.

Programe analitice. Informatica aplicată. Ciclul II
Descărcări: 1 Rating Star

Programul de masterat la Informatica Aplicată este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării informatice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică.

Programe analitice. Matematică și informatică. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul Matematică şi Informatică este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării matematice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică. Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate privind realizările în diferite domenii ştiinţifice contemporane.

Programe analitice. Matematică. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Licenţiatul la specialitatea Matematică este orientat spre pregătirea specialiştilor cu o cunoaştere profundă a matematicii, capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de investigare în domeniu. Disciplinele de specializare şi cercetările efectuate în cadrul stagiilor de practică asigură obţinerea competenţilor de utilizare a aparatului matematic în soluţionarea diferitor probleme teoretico - aplicative şi transferarea rezultatelor obţinute în diverse sectoare ale economiei.

Matematici aplicate: Note de curs
Descărcări: 3 Rating Star

Prezentul suport de curs reprezintă un ghid pentru rezolvarea problemelor la cursul Matematici Aplicate, ţinut studenţilor şi masteranzilor Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (specialităţile biologie, biologie moleculară, chimie, ecologie şi geografie).

Procesarea limbajului natural. Aspecte morfologice
Descărcări: 4 Rating Star

Fiecare generație de oameni își trăiește propria revoluție tehnologică. Cea pe care o trăim noi incontestabil este marcată de tehnologiile informationale, care au pătruns absolut în toate domeniile, au devenit elementul-cheie în progresul economic, au schimbat modul de viață al fi ecărui om, de la mic la mare.