Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 18 total
Geoinformatica și analiza spațială
Descărcări: 7 Rating Star

SIG/GIS este acronimul provenit de la Sistem Informațional Geografic (Geographic Information System). Acest sistem este utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor etc.

Paradigmele științei 2012
Descărcări: 2 Rating Star

Prezentul volum include rezumatul comunicărilor expuse la Conferinţa studenţească Paradigmele ştiinţei, organizată la 18 mai 2012 de către Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Curs de teorie a mulţimilor
Descărcări: 1 Rating Star

Conform deni tiei creatorului teoriei mul timilor, Georg Cantor (1845-1918), mul timea este "o colec tie de obiecte bine determinate, distincte ale intui tiei sau gandirii noastre, considerate ca un tot".

Curs de teoria măsurării
Descărcări: 3 Rating Star

Sunt prezentate ideile de baza ale cursului "Teoria masurii si integrala Lebesgue" tinut studen tilor anului III, facultatea Stiin te Exacte, specialita tile "Matematica", "Informatica".

Culegere de probleme la analiza funcțională
Descărcări: 3 Rating Star

Culegerea de față conține 410 probleme de analiză funcțională. În capitolele 1-10 sunt incluse enunțurile problemelor, iar în capitolele 11-20 - răspunsuri, indicații și rezolvări ale problemelor din capitolele 1-10. Culegerea este destinată studenților care studiază disciplina Analiza funcțională.