Început -> Domenii  -> Științe Fizice

Sortează după   
Cărți de la 19 pînă la 24 din 26 total
BIOFIZICĂ, Lucrări de laborator
Descărcări: 4 Rating Star

Lucrările de laborator la biofizică din această carte reprezintă o generalizare a experienţei de mulţi ani privind predarea biofizicii la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul lecţiilor practice.

Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice
Descărcări: 3 Rating Star

Alternarea frecventă din ultimele decenii a perioadelor uscate cu cele ploioase pe teritoriul Republicii Moldova condiționează tot mai mult efectuarea unor cercetări complexe atât privind studiul perioadelor uscate și secetoase, cât și specificul manifestării perioadelor umede. Un interes deosebit în fundamentarea deciziilor economice și de protecție a mediului îl reprezintă cunoașterea caracteristicilor variabilității spațio-temporale a parametrilor specifici precipitațiilor atmosferice care, după cum se știe, sunt caracterizate în principal prin cantitate, intensitate și durată.

Agricultura ecologică
Descărcări: 11 Rating Star

Evoluţia fenomenelor din agricultură este legată de sporirea consumului de energie necesare pentru obţinerea unei unităţi de producţie, eliminarea masivă a deşeurilor, care, pe fundalul nerespectării tehnologiilor de prelucrare a solului, au cauzat probleme ecologice serioase.

Supraconductibilitate şi criogenie. Suport de curs
Descărcări: 2 Rating Star

În decursul ultimelor două decenii, supraconductibilitatea s-a transformat dintr-un compartiment exotic al fizicii corpului solid într-o ramură a tehnicii, care se dezvoltă foarte dynamic.

Geografia ramurilor economiei mondiale
Descărcări: 4 Rating Star

Sunt prezentate indicații metodice la temele: Energetica mondială. Industria combustibililor, Electroenergetica mondială, Industria metalurgică, Industria constructoare de maşini, Industria chimică, Industria uşoară, Cultura plantelor cerealiere, Cultura plantelor tehnice, Pomicultura şi viticultura, Legumicultura şi cultura plantelor tuberculifere, Creşterea animalelor (zootehnia), Transporturile feroviare, Transporturile auto, Transporturile navale, Relaţiile economice internaţionale.

Geografia turismului
Descărcări: 5 Rating Star

Geografia turismului este o ştiinţă tânără care s-a conturat în a doua jumătate a secolului XX, odată cu identificare conceptului şi a obiectului de studiu a acesteia. În stabilirea obiectului de studii şi a obiectivelor acestuia există mai multe păreri. Dintre cei mai consacraţi cercetători putem menţiona George Chabet, N. Al. Rădulescu., C. Swiezwki, D. Oancea, P. Cocean şi alţii.