Început -> Domenii  -> Științe Fizice

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 26 total
Principii și metode de conversie a energiei
Descărcări: 8 Rating Star

Astăzi este imposibil de imaginat viaţa fără utilizarea energiei. Practic, toate domeniile de activitate ale omenirii sunt penetrate de această componentă. Nivelul de consum al energiei este permanent în creştere. Aceasta se datorează în primul rând creşterii nivelului de viaţă şi utilizării tot vaste a tehnologiilor avansate în viaţa de zi cu zi.

Electrofizica şi energetica
Descărcări: 5 Rating Star

În lucrare se prezintă informaţii de sinteză privind dezvoltărea electrofizicii şi energeticii ca două discipline complimentare. În aspect hronologic sunt prezentate principalele repere ale dezvoltării energeticii, se expun noţiunile principale utilizate în energetică şi prognozele privind consumurile de energie în lume. Se przintă informaţii despre sistemul energetic şi componetele funcţionale: centrale de generare, reţele electrice, surse de energie tradiţionale şi alternative, inclusiv, surse de energie regenerabilă.

Geografia populației. Indicaţii metodice pentru lucrări practice
Descărcări: 3 Rating Star

În peisajul atât de divers și bogat al științelor contemporane Geografia Populației ocupă un loc privilegiat, datorat obiectului de studiu specific, cât și actualității strategiilor și politicilor naționale de dezvoltare socială și economică, în care populația apare drept factor principal și beneficiar al acestora.

Geografia umană și economică a lumii (Europa). Suport de curs
Descărcări: 11 Rating Star

Harta politică a lumii a parcurs o îndelungată peroadă istorică de dezvoltare, care cuprinde mai multe milenii şi se începe odată cu diviziunea socială a muncii, apariţia proprietăţii private şi divizarea societăţii în clase sociale, și continuă pînă în prezent.

Geografia umană și economică a lumii (Europa). Lucrări de laborator
Descărcări: 3 Rating Star

Harta politică a lumii a parcurs o îndelungată peroadă istorică de dezvoltare, care cuprinde mai multe milenii şi se începe odată cu diviziunea socială a muncii, apariţia proprietăţii private şi divizarea societăţii în clase sociale, și continuă pînă în prezent.

Geografia umană şi economică a lumii (Asia). Suport de curs
Descărcări: 6 Rating Star

Spațiul geografic al Asiei se impune prin particularități inegalabile, care il individualizează net între celelalte continente ale lumii. Pentru Asia imensitatea teritoriului său este un lucru fundamental. Cu o suprafață de peste 44 milioane km2, cel mai întins continent al Pământului ocupă aproape o treime din uscatul planetei. Continentul este așezat în emisfera nordică, de la ecuator până aproape de Polul Nord. Și de la Marea Mediteraniană, până la Oceanul Pacific, Asia, ca suprață ocupă aproape o emisferă.