Început -> Domenii  -> Științe Fizice

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 26 total
Geoinformatica și analiza spațială
Descărcări: 8 Rating Star

SIG/GIS este acronimul provenit de la Sistem Informațional Geografic (Geographic Information System). Acest sistem este utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un proces computerizat. Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor etc.

Geografia populației
Descărcări: 15 Rating Star

Populaţia reprezintă componenta esenţială a oricărui sistem socioeconomic. În condiţiile actuale de modernizare a tuturor sferelor vieţii, concomitent cu afirmarea tot mai largă a principiilor şi normelor democratice, cu creşterea rolului factorului uman în dezvoltarea socioeconomică, creşte interesul pentru tot ce ţine de societatea umană sau, în expresie geografică, populaţia unui teritoriu.

Hidrologie generală
Descărcări: 26 Rating Star

Cursul este structurat astfel ca fiecare capitol să cuprindă una dintre categoriile de obiectele (corpuri) hidrologice – Oceanul Planetar, râuri, lacuri, ape subterane, gheţari şi mlaştini.

Teste la biofizică
Teste la biofizicăFormat: pdf
Descărcări: 5 Rating Star

Viitorul, prognozat de evoluţia ştiinţelor reale, mărturiseşte convingător despre progresul aşteptat al ştiinţelor vieţii. Locul important dintre ele îl ocupă biofizica. Fiind concomitent ramură a biologiei şi fizicii, această ştiinţa utilizând metodele fizice şi matematice cercetează materia vie la diverse niveluri de organizare structurală pentru evidenţierea particularităţilor elementare morfologice şi funcţionale. Prin urmare, biofizica poate fi definită ca ştiinţa despre interacţiuni elementare şi fundamentale care constituie baza funcţiilor vitale.

Meteorologie și climatologie
Descărcări: 31 Rating Star

Meteorologia fiind mai apropiată de fizica atmosferei, iar Climatologia de geografie au consecinţă principalele metode de cercetare printre care menţionăm:

Schimbări climatice
Descărcări: 13 Rating Star

Încălzirea globală este provocarea mileniului, deoarece acest fenomen ameninţă mediul ambiant, stagnează dezvoltarea economică şi prosperitatea statelor lumii şi Republica Moldova nu este o excepţie. Schimbările climatice au devenit o ameninţare la adresa dezvoltării durabile, iar măsurile de atenuare şi adaptare la acest fenomen încă nu au devenit o prioritate în politicile naţionale.