Început -> Domenii  -> Științe ale Mediului

Sortează după   
Cărți de la 19 pînă la 24 din 28 total
Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice
Descărcări: 4 Rating Star

Alternarea frecventă din ultimele decenii a perioadelor uscate cu cele ploioase pe teritoriul Republicii Moldova condiționează tot mai mult efectuarea unor cercetări complexe atât privind studiul perioadelor uscate și secetoase, cât și specificul manifestării perioadelor umede. Un interes deosebit în fundamentarea deciziilor economice și de protecție a mediului îl reprezintă cunoașterea caracteristicilor variabilității spațio-temporale a parametrilor specifici precipitațiilor atmosferice care, după cum se știe, sunt caracterizate în principal prin cantitate, intensitate și durată.

Agricultura ecologică
Descărcări: 12 Rating Star

Evoluţia fenomenelor din agricultură este legată de sporirea consumului de energie necesare pentru obţinerea unei unităţi de producţie, eliminarea masivă a deşeurilor, care, pe fundalul nerespectării tehnologiilor de prelucrare a solului, au cauzat probleme ecologice serioase.

Chimia ecologică și a mediului
Descărcări: 9 Rating Star

Chimia ecologică are o importanță deosebită în soluționarea problemelor de mediu. Rezultatele studiilor proceselor şi mecanismelor de transformare, migrare, oxidare, reducere, cataliză, imobilizare, adsorbţie etc. a poluanţilor organici şi anorganici, care se formează ca rezultat al activității omului, stau la baza elaborării tehnologiilor performante de tratare a componentelor mediului ambiant. Acestea sunt obiectivele de cercetare ale Chimiei ecologice, care conform definiţiei savantului Gheorghe Duca înseamnă ştiinţa despre procesele ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului.ambiant, adecvate valorii biologice de habituare.

Chimia ecologică a apei. Standarde și indicatori de calitate
Descărcări: 7 Rating Star

Aprobat de Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău spre editare în calitate de Ghid pentru învățământul postuniversitar din Republica Moldova, specialitatea 145.01 – Chimie ecologică, dar poate fi util și pentru învățământul preuniversitar și universitar, precum și pentru laboratoarele de încercări în domeniu.

Geografia ramurilor economiei mondiale
Descărcări: 5 Rating Star

Sunt prezentate indicații metodice la temele: Energetica mondială. Industria combustibililor, Electroenergetica mondială, Industria metalurgică, Industria constructoare de maşini, Industria chimică, Industria uşoară, Cultura plantelor cerealiere, Cultura plantelor tehnice, Pomicultura şi viticultura, Legumicultura şi cultura plantelor tuberculifere, Creşterea animalelor (zootehnia), Transporturile feroviare, Transporturile auto, Transporturile navale, Relaţiile economice internaţionale.

Hidrologie generală
Descărcări: 21 Rating Star

Cursul este structurat astfel ca fiecare capitol să cuprindă una dintre categoriile de obiectele (corpuri) hidrologice – Oceanul Planetar, râuri, lacuri, ape subterane, gheţari şi mlaştini.