Început -> Domenii  -> Științe ale Mediului

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 28 total
Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Meteorologie aplicată (Activităţi practice).
Descărcări: 8 Rating Star

Vremea şi clima din totdeauna a fost în atenţia populaţiei încă de la apariţia primelor civilizaţii pe glob. Acestea, mai apoi, au format domeniul în care s-a instaurat necesitatea unei cooperări internaţionale rodnice. În acest sens s-a simţit nevoia de a se constitui o organizaţie mondială de cooperare în domeniul meteorologiei care să contribuie eficient şi rapid la dezvoltarea acesteia.

Programe analitice. Științe ale mediului. Ciclul II
Descărcări: 1 Rating Star

Programul de studiu la masterat, Ştiinţe ale Mediului este preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialitățile Geografie şi Ecologie. Programul de specialitate la masterat de cercetare prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice, studiul detaliat al problemelor de Management şi Monitoring de mediu şi Dezvoltarea durabilă, precum şi al tehnicilor moderne de studiu – Sisteme Informaţionale Geografice (SIG), Teledetecţie etc.

Programe analitice. Ecologie. Ciclul I
Descărcări: 2 Rating Star

Specialitatea Ecologie propune studierea interrelaţiilor şi fluxului de materie, energie şi informaţie din ecosisteme, constituind baza teoretică a tuturor preocupărilor omenirii. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor care ar contribui la o înţelegere mai profundă a fenomenelor şi proceselor din natură ce constituie un punct forte în găsirea celor mai potrivite modalităţi de sporire a bioproductivităţii şi de păstrare a unui echilibru durabil între biosferă şi multitudinea de activităţi antropice. Realizarea acestui obiectiv ţine de optimizarea folosirii teoriilor, ocrotirii şi conservării naturii, protecţiei mediului ambiant, prin cunoaşterea amănunţită a potenţialului său biologic şi natural, precum şi a relaţiilor socio-umane în cazul antropizării.

Geografia fizică a Republicii Moldova : Suport de curs
Descărcări: 2 Rating Star

Lucrarea de faţă este sinteza unor studii de specialitate, acumulate de autor pe parcursul activităţii didactice şi ştiinţifice, în domeniul geografiei în general şi al Geografiei fizice a Republicii Moldova în special. În ea sunt tratate aspectele majore ale principalelor componente ale naturii, cît şi resursele naturale semnificative de pe teritoriul Republicii Moldova.

BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. Materialele Conferinței cu participare internațională
Descărcări: 7 Rating Star

Materialele Conferinței Științifice (cu participare internațională) “Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice” sunt recomandate pentru publicare de Consiliul Științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei (proces-verbal nr. 4 din 20 octombrie 2016), consiliile științifice ale Școlii doctorale Științe Geonomice și Școlii doctorale Științe Biologice