Început -> Domenii  -> Științe ale Mediului

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 28 total
Paradigmele științei 2013
Descărcări: 3 Rating Star

Printr-o bună tradiţie, Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, finalizează cu editarea unei culegeri, conţinând rezumatele celor mai bune comunicări. Astfel, prezentul volum constituie o selecţie a rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate pe parcursul unui an de studiu, 2012-2013, prezentate în cadrul celei de-a patra ediţii a Conferinţei menţionate, desfăşurată într-un cadru tematic destul de generos „Paradigmele ştiinţei” [(15 decembrie 2012 (I parte), 15 mai 2013 (II parte)].

Științe: Instruire prin investigare
Descărcări: 6 Rating Star

În cadrul cursului „Ştiinţe: instruire prin investigaţie (SALiS)” studenţilor ariei „Ştiinţe” li se formează abilităţi de abordare investigativă a proceselor şi a fenomenelor naturale.

Hidrologie generală, p. 2
Descărcări: 6 Rating Star

Cursul de lecţii Hidrologie Generală este destinat studenţilor geografi. Hidrologia reprezintă una din ştiinţele geografice, care se ocupă cu cercetarea unei din părţile componente a învelişului geografic – Hidrosfera. Anume prin hidrosferă, în mare măsură, se asigură circuitul energiei şi substanţei din învelişul geografic. Anume hidrosfera reprezintă principalul „acumulator” de energie solară din învelişul geografic, anume ea redistribuie această căldură. Din aceste considerente materialul este oferit astfel încât studentul să perceapă uşor esenţa proceselor şi fenomenelor hidrologice şi legătura lor cu altele, care decurg în Învelişul Geografic.

Securitatea mediului. Note de curs
Descărcări: 11 Rating Star

Securitatea mediului constituie un element important al statului, în contextul exercitării funcţiei sale legate de protecția mediului. Manifestările stării mediului şi a consecinţelor naturale şi antropogene pot afecta calitatea mediului şi pot avea impact negativ asupra întregii societăţi.

Paradigmele ştiinţei. Lucrări studenţeşti
Descărcări: 2 Rating Star

Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai aşteptate şi interesante manifestări ştiinţifice. În cele trei secţiuni ale Conferinţei – ştiinţe socioumanistice, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte – s-au prezentat comunicări cu o tematică variată, teoretică şi aplicativă, atestând faptul că în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei se formează o generaţie de cercetători bine pregătiţi în specialitatea lor.

Climatologia Republicii Moldova
Descărcări: 12 Rating Star

Lucrarea de faţă este sinteza unor studii de specialitate, acumulate de autor pe parcursul activităţii didactice şi ştiinţifice, în domeniul geografiei în general şi al climatologiei în special. În ea sunt tratate aspectele majore ale principalelor elemente ale climatului, cît şi hazardurile meteo-climatice semnificative de pe teritoriul Republicii Moldova.