Început -> Domenii  -> Științe Chimice

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 20 total
Chimia fizică. Îndrumar de laborator
Descărcări: 4 Rating Star

Prezentul îndrumar este destinat studenţilor anului II ai Universităţii AŞM, Facultatea Ştiinţe Exacte specialitatea – Chimie. Îndrumarul conţine indicaţii metodice pentru efectuarea lucrărilor de laborator la chimia fizică.

Istoria şi evoluţia cercetării în chimie
Descărcări: 2 Rating Star

Suportul de curs este destinat studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor specialităţilor din domeniul științelor chimice, precum și altor specialități adiacente care au insclus în curriculumul universitar obiectul „Istoria chimiei”.

Adsorbanţi carbonici
Descărcări: 0 Rating Star

Fenomenele de suprafaţă au unele particularităţi specifice, care sunt cauzate de prezenţa unui cîmp adsorbţional necompensat. Terminul „adsorbţia”, dacă să exprimăm sensul exact, înseamnă creşterea concentraţiei substanţei la interfaţă faţă de concentraţia ei în volum.