Început -> Domenii  -> Științe Chimice

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 20 total
Adsorbanţi minerali (curs de lecţii, masterat).
Descărcări: 2 Rating Star

Programa disciplinei “Adsorbanţi minerali” este destinată studenţilor cu studii masterat, specialitatea “Chimie”. Ea vizează familiarizarea viitorilor specialişti cu structura, particularităţile cristalo-chimice şi proprietăţile fizico-chimice a adsorbanţilor minerali, evidenţierea proprietăţilor sorbtive a adsorbanţilor minerali. Republica Moldova este relativ bogată în zăcăminte de adsorbanţi minerali, cu proprietăţi fizico-chimice relevante, ceea ce evidenţiază posibilităţi reale de utilizate în tehnologii de potabilizare a apelor, purificare a apelor uzate etc., motivând interesul studenţilor pentru cunoaşterea disciplinei. Programa disciplinei se bazează pe cunoştinţele studenţilor din cursul de chimie coloidală şi chimie ecologică.

Programe analitice. Chimie. Ciclul II
Descărcări: 1 Rating Star

Azi chimia stă la baza diverselor domenii de activitate ale omului. Aceasta se datorează succeselor obţinute în chimia aplicată, ce se bazează pe rezultatele cercetărilor fundamentale ale chimiei contemporane: anorganică, bioanorganică, analitică, fizică, organică şi bioorganică, coloidală şi cuantică, ecologică etc.

Biofizica. Lucrări de laborator
Descărcări: 4 Rating Star

Lucrările de laborator la biofizică din această carte reprezintă o generalizare a experienţei de mulţi ani privind predarea biofizicii la niversitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul lecţiilor practice.

Physical Biochemistry
Descărcări: 6 Rating Star

The second edition required choices to be made and these are inevitably influenced by one’s perception of what is needed and useful for students to know at the start of their scientific journey into molecular life science. In making these choices I have continued to be guided by what I perceive to be the most generally-used and helpful techniques but I accept that specialists in one or more technique may disagree. Physical biochemistry

Chimie coloidală
Chimie coloidalăFormat: pdf
Descărcări: 9 Rating Star

Specificul lucrărilor de laborator la chimia coloidală este folosirea unui set de soluţii diluate de acizi şi baze, lipsa substanţelor cu toxicitate înaltă, a focului deschis, a încălzitoarelor electrice deschise etc. Toate acestea permit formularea unor reguli de securitate generale pentru toate lucrările.

Chimia ecologică și a mediului
Descărcări: 8 Rating Star

Chimia ecologică are o importanță deosebită în soluționarea problemelor de mediu. Rezultatele studiilor proceselor şi mecanismelor de transformare, migrare, oxidare, reducere, cataliză, imobilizare, adsorbţie etc. a poluanţilor organici şi anorganici, care se formează ca rezultat al activității omului, stau la baza elaborării tehnologiilor performante de tratare a componentelor mediului ambiant. Acestea sunt obiectivele de cercetare ale Chimiei ecologice, care conform definiţiei savantului Gheorghe Duca înseamnă ştiinţa despre procesele ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului.ambiant, adecvate valorii biologice de habituare.