Început -> Domenii  -> Științe biologice

Sortează după   
Cărți de la 25 pînă la 30 din 36 total
UDaCoT - Principii de căutare și utilizare a informatiilor din bazele de date bioinformatice
Descărcări: 3 Rating Star

Publicaţia este elaborată în cadrul proiectului independent pentru tineri cercetători 11.819.09.15A “UDaCoT - instrument de colectare a datelor biologice elaborat în cadrul UnAŞM”, finanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Laboratorului de Bioinformatică, Centrul universitar Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiinte a Moldovei, în perioada 1 august 2011 - 31 decembrie 2012.

Physical Biochemistry
Descărcări: 6 Rating Star

The second edition required choices to be made and these are inevitably influenced by one’s perception of what is needed and useful for students to know at the start of their scientific journey into molecular life science. In making these choices I have continued to be guided by what I perceive to be the most generally-used and helpful techniques but I accept that specialists in one or more technique may disagree. Physical biochemistry

Biofizica. Lucrări de laborator
Descărcări: 6 Rating Star

Lucrările de laborator la biofizică din această carte reprezintă o generalizare a experienţei de mulţi ani privind predarea biofizicii la niversitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul lecţiilor practice.

BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. Materialele Conferinței cu participare internațională
Descărcări: 8 Rating Star

Materialele Conferinței Științifice (cu participare internațională) “Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice” sunt recomandate pentru publicare de Consiliul Științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei (proces-verbal nr. 4 din 20 octombrie 2016), consiliile științifice ale Școlii doctorale Științe Geonomice și Școlii doctorale Științe Biologice

Genetică Umană
Genetică UmanăFormat: pdf
Descărcări: 10 Rating Star

Genetica, morfologia, fiziologia şi biochimia constituie fundamentul teoretic al medicinei contemporane. Fără ereditate şi variabilitate ar fi fost imposibilă evoluția vieții pe Pământ. Deoarece omul este "produsul" unei evoluţii îndelungate a naturii vii, toate modelele biologiei generale se reflectă în formarea speciei umane (Homo sapiens).

Abordarea transcriptomică a bolilor cardiovasculare
Descărcări: 0 Rating Star

Investigation of human transcriptome is a priority and a relatively new trend in cardiovascular medicine, since it allows the identification of genes, expression pattern and molecular biomarkers, useful in the prognosis, diagnosis and in clarifying the pathogenic mechanisms of CVD.