Început -> Domenii  -> Științe biologice

Sortează după   
Cărți de la 19 pînă la 24 din 36 total
Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Specialitatea Biologie Moleculară propune studierea organizării lumii organice, a proceselor vitale, mecanismelor de reglare şi control metabolic la nivel molecular. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobîndirea cunoştinţelor şi a competenţelor de analiză şi integrare a informaţiilor obţinute prin complexul tehnicilor avansate de investigare. Realizarea acestui obiectiv ţine de prerogativele societăţii contemporane de dezvoltare socio-economică unde domeniul Biologie Moleculară, prin care viaţa este studiată din perspective multidisciplinare, are un rol deosebit.

Biologie moleculară. Cursuri de instruire continuă
Descărcări: 8 Rating Star

Realizările ştiinţifice din ultimele decenii privind structura, expresia şi reglarea genelor a determinat o evoluţie rapidă a ştiinţelor biologice, schimbând radical imaginea şi conceptele noastre despre procesele fundamentale ale materiei vii. Cercetările care până nu demult se bazau în special pe caracteristici fenotipice, fiziologice şi biochimice au marcat un salt calitativ asigurat de perfecţionarea tehnicilor de investigare la nivel molecular.

Center of Molecular Biology
Descărcări: 2 Rating Star

The University of the Academy of Sciences of Moldova (UnASM) has been created in the frame of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) by the Presidential Decree of the Republic of Moldova no. 1093-IV from 23.04.2007 in order to encourage excellence in science.

Micologie : Ghid de lucrări practice
Descărcări: 10 Rating Star

Cursul „Micologia” este necesar pentru a forma studenților cunoștințe despre ciuperci ca organisme ce se deosebesc prin caractere specifice ale structurii și activității vitale, fiind reprezentanți ai încrengăturii independente a naturii vii și îndeplinind un rol important de descompunători ai substanțelor organice în funcționarea ecosistemelor naturale.

Bioinformatica. Cursuri de instruire continuă
Descărcări: 8 Rating Star

Cursul de instruire continuă la Bioinformatică reprezintă un suport metodologic de bază în cunoaşterea tehnicilor informaţionale de prelucrare şi integrare a datelor.

Proteomica. Cursuri de instruire continuă
Descărcări: 2 Rating Star

Se adresează studenţilor masteranzilor, doctoranzilor de la facultăţile şi specialităţile de biologie, biologie moleculară, biochimie, biotehnologie, ecologie, medicină, farmacie etc.