Început -> Domenii  -> Științe biologice

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 36 total
Imunologia. Îndrumar metodic
Descărcări: 11 Rating Star

Imunologia, unul dintre cele mai dinamice domenii al biologiei, care se găsește într-un proces continuu de dezvoltare. Rezultatele obținute de imunologia modernă modifică și complectează informațiile abordările despre patogeneză diagnostic, tratament și prevenirea diferitelor boli. Funcția imunitară este esențială pentru organismul uman și animal și de aceea, disfuncțiile imunitare severe sunt incompatibile cu supraviețuirea. Pe de altă parte, activarea neadecvată a funcției imunitare are drept consecință inițierea sau progresia stărilor patologice de hipersensibilitate și a maladiilor autoimune, ceea ce a amplificat interesul pentru studiul Imunologiei.

Paradigmele ştiinţei. Lucrări studenţeşti
Descărcări: 2 Rating Star

Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai aşteptate şi interesante manifestări ştiinţifice. În cele trei secţiuni ale Conferinţei – ştiinţe socioumanistice, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe exacte – s-au prezentat comunicări cu o tematică variată, teoretică şi aplicativă, atestând faptul că în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei se formează o generaţie de cercetători bine pregătiţi în specialitatea lor.

Paradigmele științei. Ediția VI
Descărcări: 3 Rating Star

Conferinţa ştiinţifică studenţească, Paradigmele ştiinţei, aflată la a şasea ediţie, este organizată, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi. Aceast eveniment ştiinţific oferă studenţilor oportunitatea de a-şi afirma abilităţile de cercetare şi cunoştinţile dobândite. Conferinţa constituie de asemenea ocazia de a întâlni, într-o atmosferă studenţească, invitaţi, specialişti şi profesionişti consacraţi din diverse domenii de activitate ştiinţifică, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi.

Fiziologia plantelor. Lucrări de laborator
Descărcări: 11 Rating Star

Fiziologia plantelor reprezintă o ştiinţă fundamentală cu caracter experimental pronunţat, experienţa fiind principala metodă de cercetare. Lucrările practice la Fiziologia plantelor sunt prevăzute pentru a facilita înţelegerea proceselor şi mecanismelor fundamentale ale creşterii şi dezvoltării plantelor, dezvoltînd studenţilor competenţe si abilităţi impuse de standardul de pregătire profesională în domeniul Ştiinţe ale naturii.

Biochimie. Lucrări de laborator
Descărcări: 10 Rating Star

În domeniul ştiinţelor biologice progresele tehnologiei moderne au permis extinderea şi aprofundarea studiilor referitoare la diferiţi compuşi celulari sau subcelulari. În ultimele decenii a avut loc o revoluţie în ştiinţele biologice, iar biochimia a fost inima acestei revoluţii. Se consideră că doi factori primordiali ar contribui esenţial în realizarea biochimiei în celelalte ştiinţe ale vieţii.