Început -> Domenii  -> Științe biologice

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 36 total
Ecotoxicologie
EcotoxicologieFormat: pdf
Descărcări: 9 Rating Star

Ecotoxicologia s-a conturat ca ştiinţă în perioada 1950–1960 ca răspuns la o necesitatesocială majoră: intensificarea poluării, fenomen care devenea o ameninţare pentru sănătatea oamenilor, dar şi pentru economia şi perenitatea biosferei.

Conservarea biodiversității
Descărcări: 18 Rating Star

Diversitatea biologică reprezintă diversitatea organismelor vii, ecosistemelor terestre şi acvatice şi a complexurilor ecologice (biotopurilor), ca parte componentă a acestora; noţiunea include şi diversitatea etnoculturală. Necesitatea conservării biodiversităţii este stringentă deoarece comunităţile umane nu pot trăi şi nu se pot dezvolta independent de ecosistemele naturale.

Paradigmele științei 2013
Descărcări: 3 Rating Star

Printr-o bună tradiţie, Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, finalizează cu editarea unei culegeri, conţinând rezumatele celor mai bune comunicări. Astfel, prezentul volum constituie o selecţie a rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate pe parcursul unui an de studiu, 2012-2013, prezentate în cadrul celei de-a patra ediţii a Conferinţei menţionate, desfăşurată într-un cadru tematic destul de generos „Paradigmele ştiinţei” [(15 decembrie 2012 (I parte), 15 mai 2013 (II parte)].

Tehnici avansate în biologia moleculară
Descărcări: 9 Rating Star

Clonarea genelor a devenit o tehnică indispensabilă în laboratoarele de biologie moleculară. Tehnica PCR sau reacţia în lanţ a polimerazei, dezvoltată la mijlocul anilor ’80, a revoluţionat genetica moleculară, făcând posibilă studierea şi analiza genelor prin metode mult mai accesibile şi uneori foarte simple.

Teste la biofizică
Teste la biofizicăFormat: pdf
Descărcări: 5 Rating Star

Viitorul, prognozat de evoluţia ştiinţelor reale, mărturiseşte convingător despre progresul aşteptat al ştiinţelor vieţii. Locul important dintre ele îl ocupă biofizica. Fiind concomitent ramură a biologiei şi fizicii, această ştiinţa utilizând metodele fizice şi matematice cercetează materia vie la diverse niveluri de organizare structurală pentru evidenţierea particularităţilor elementare morfologice şi funcţionale. Prin urmare, biofizica poate fi definită ca ştiinţa despre interacţiuni elementare şi fundamentale care constituie baza funcţiilor vitale.

Teste la Biochimie
Teste la BiochimieFormat: pdf
Descărcări: 10 Rating Star

Evaluarea sistematică a cunoştinţelor studenţilor este un factor ce consolidează însuşirea conştientă a materialului studiat. Una din modalităţile de evaluare a cunoştinţelor la biochimie sunt testele – metodă psihologică de investigare, care se deosebeşte de metodele clasice prin stimularea formării unei gândiri logice, asigurând astfel consolidarea şi aprofundarea cunoaşterii fenomenelor şi proceselor ce stau la baza activităţii vitale a organismelor.