Început -> Categorii  -> Material didactic

Sortează după   
Cărți de la 25 pînă la 30 din 34 total
Center of Molecular Biology
Descărcări: 2 Rating Star

The University of the Academy of Sciences of Moldova (UnASM) has been created in the frame of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) by the Presidential Decree of the Republic of Moldova no. 1093-IV from 23.04.2007 in order to encourage excellence in science.

Antreprenoriat şi Inovare. Proiect TEMPUS
Descărcări: 3 Rating Star

Cursul Antreprenoriatul şi Inovare îşi propune să răspundă nevoilor elevilor care doresc îmbunătăţirea cunoştinţelor despre întreprindere, spirit antreprenorial şi inovaţie în contexte diferite. În primul rând se vizează studenţii la masterat, care sunt interesaţi de spiritul antreprenorial şi inovare, care pot fi aplicate pentru a iniţia noi afaceri şi întreprinderi mici şi mari, private, publice şi non-profit. Prin urmare, aspectul cheie al acestui curs este accentul pus pe procesul de învăţare şi de luare a deciziilor în spiritul antreprenorial.

Marketing-ul tehnologiilor inovaționale. Proiect TEMPUS
Descărcări: 1 Rating Star

Acest curs se concentrează pe modalitatea de a crea valoare şi creştere prin inovaţie în noile pieţele existente. Elevii vor însuşi abilităţile de inovare şi modul de aplicare a acestor competenţe în contextul unui cadru strategic de marketing. Elevii vor aplica metode de inovare pentru întreaga perioadă a continuumului de management, inclusiv strategia de marketing, segmentare, direcţionare şi poziţionare.

Crearea echipei inovatoare. Proiect TEMPUS
Descărcări: 0 Rating Star

În organizaţiile noastre globale şi mai divers liderii de astăzi trebuie să fie capabili de a trage rapid împreună un set de indivizi pentru a efectua misiuni de inovare echipa. Noile teorii şi modele de organizare ar putea ajuta să facă cu acest haos aparent. Vom explora teoriile de dezvoltare organizaţională menite să îmbunătăţească performanţele organizaţionale şi de a crea locuri de muncă sănătoase pentru a, şi practicile de organizare de intervenţie care să încurajeze învăţare şi de schimbare.

Planul de afaceri. Proiect TEMPUS
Descărcări: 2 Rating Star

Scopul cursului este de a oferi studenţilor instrumentele intelectuale de a aborda sarcinile de afaceri şi să le ofere în perspectivă şi în practică competenţele în antreprenoriat, prin intermediul proiectelor proprii şi reflecţie asupra acestora.

Bioinformatica. Cursuri de instruire continuă
Descărcări: 7 Rating Star

Cursul de instruire continuă la Bioinformatică reprezintă un suport metodologic de bază în cunoaşterea tehnicilor informaţionale de prelucrare şi integrare a datelor.