Început -> Categorii  -> Material didactic

Sortează după   
Cărți de la 19 pînă la 24 din 34 total
Programe analitice. Limba și literatura română, limba engleză. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Specialitatea oferă o pregătire fundamentală aprofundată în domeniul Limbii şi literaturii române, îmbinată cu studierea limbi engleze, aşa încât studenţii să evolueze nu numai în sensul unui profesionalism didactic şi limitat ca informaţie, ci şi spre condiţia unui intelectual deschis şi receptiv la orizonturi largi ale cunoaşterii, ale comunicării multilingvistice şi multiculturale, ale creaţiei artistice, ale culturii informaţiei şi comunicării.

Programe analitice. Matematică. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Licenţiatul la specialitatea Matematică este orientat spre pregătirea specialiştilor cu o cunoaştere profundă a matematicii, capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de investigare în domeniu. Disciplinele de specializare şi cercetările efectuate în cadrul stagiilor de practică asigură obţinerea competenţilor de utilizare a aparatului matematic în soluţionarea diferitor probleme teoretico - aplicative şi transferarea rezultatelor obţinute în diverse sectoare ale economiei.

Programe analitice. Biologie. Ciclul I
Descărcări: 2 Rating Star

Specialitatea Biologie prin specificul său interdisciplinar asigură formarea specialiştilor de performanţă cu o viziune teoretică şi practică amplă asupra proceselor biologice. Programul de formare profesională oferă un sistem de calificări, conform cărora absolventul va deţine cunoştinţe profunde în domeniul biologiei obţinute în cadrul cursurilor fundamentale (botanică, zoologie, chimie organică şi anorganică, anatomia şi fiziologia omului, biologia celulară, ecologie şi protecţia mediului, micologie, biotehnologie etc.) şi cele speciale (biofizică, biochimie, microbiologie şi virusologie, fiziologie plantelor, genetică şi ameliorare, hidrobiologie) care asigură componenta profesională.

Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Specialitatea Biologie Moleculară propune studierea organizării lumii organice, a proceselor vitale, mecanismelor de reglare şi control metabolic la nivel molecular. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobîndirea cunoştinţelor şi a competenţelor de analiză şi integrare a informaţiilor obţinute prin complexul tehnicilor avansate de investigare. Realizarea acestui obiectiv ţine de prerogativele societăţii contemporane de dezvoltare socio-economică unde domeniul Biologie Moleculară, prin care viaţa este studiată din perspective multidisciplinare, are un rol deosebit.

Biologie moleculară. Cursuri de instruire continuă
Descărcări: 8 Rating Star

Realizările ştiinţifice din ultimele decenii privind structura, expresia şi reglarea genelor a determinat o evoluţie rapidă a ştiinţelor biologice, schimbând radical imaginea şi conceptele noastre despre procesele fundamentale ale materiei vii. Cercetările care până nu demult se bazau în special pe caracteristici fenotipice, fiziologice şi biochimice au marcat un salt calitativ asigurat de perfecţionarea tehnicilor de investigare la nivel molecular.

Instruire continuă
Instruire continuăFormat: pdf
Descărcări: 1 Rating Star

În contextul globalizării și evoluției rapide a cercetării şi tehnologiei, devine indispensabilă existența unei forțe de muncă înalt calificate, capabile să mențină un avantaj competitiv în domeniul cunoaşterii şi al inovaţiei și să se integreze ușor în spațiul unic de cercetare. Elementul cheie în soluționarea acestei probleme este crearea unui sistem eficient de instruire continuă a cercetătorilor, care ar oferi posibilitatea de actualizare și dezvoltare a abilităților, competențelor și creativității la toate etapele carierei de cercetare.