Început -> Categorii  -> Material didactic

Sortează după   
Cărți de la 13 pînă la 18 din 34 total
Programe analitice. Modulul psihopedagogic.
Descărcări: 2 Rating Star

Posedarea strategiilor de administrare a procesului de predare-învăţare-evaluare permite integrarea armonioasă a două domenii importante: cercetarea şi instruirea. De rând cu instruirea prin cercetare, pentru dezvoltarea abilităţilor de predare, UnAŞM oferă în cadrul clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE o curiculă adiţională la Modulul pshihopedagogic, care are drept finalitate formarea competenţelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice.

Programe analitice. Securitate națională. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul de masterat la Securitatea naţională urmăreşte formarea unor abilităţi şi deprinderi profesionale în concordanţă nemijlocită cu conceptele generale şi complexitatea proceselor specifice teoriei şi practicii Securităţii naţionale.

Programe analitice. Științe ale mediului. Ciclul II
Descărcări: 1 Rating Star

Programul de studiu la masterat, Ştiinţe ale Mediului este preconizat pentru absolvenţii ciclului I a studiilor universitare, care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialitățile Geografie şi Ecologie. Programul de specialitate la masterat de cercetare prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice, studiul detaliat al problemelor de Management şi Monitoring de mediu şi Dezvoltarea durabilă, precum şi al tehnicilor moderne de studiu – Sisteme Informaţionale Geografice (SIG), Teledetecţie etc.

Programe analitice. Geografie. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Specialitatea Geografie propune studierea mediului natural şi cel antropic în aspect spaţial, dinamic şi sistemic, reprezentând un domeniu de interferenţă a ştiinţelor naturii şi celor sociale. Pregătirea în domeniul Geografiei formează o viziune complexă şi multidimensională asupra lumii înconjurătoare şi a problemelor cu care aceasta se confruntă în perioada contemporană a globalizării.

Programe analitice. Filosofie. Ciclul I
Descărcări: 0 Rating Star

Specialitatea Filosofie urmăreşte să formeze la studenţi o pregătire filosofică de bază, largă şi modernă, completată de o solidă pregătire în ştiinţele comunicării, ce va permite tinerilor absolvenţi o adaptare rapidă la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii: învăţământ, institute de cercetare cu caracter fundamental, institute cu profil aplicativ. Studenţii care urmează cursurile specialităţii Filosofie primesc la absolvire o diplomă de licenţă – licenţiat în filosofie. Conform amendamentelor făcute în Legea Învăţământului din Republica Moldova, studiile la treapta a doua se finalizează cu obţinerea diplomei de Master.

Programe analitice. Ecologie. Ciclul I
Descărcări: 2 Rating Star

Specialitatea Ecologie propune studierea interrelaţiilor şi fluxului de materie, energie şi informaţie din ecosisteme, constituind baza teoretică a tuturor preocupărilor omenirii. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor care ar contribui la o înţelegere mai profundă a fenomenelor şi proceselor din natură ce constituie un punct forte în găsirea celor mai potrivite modalităţi de sporire a bioproductivităţii şi de păstrare a unui echilibru durabil între biosferă şi multitudinea de activităţi antropice. Realizarea acestui obiectiv ţine de optimizarea folosirii teoriilor, ocrotirii şi conservării naturii, protecţiei mediului ambiant, prin cunoaşterea amănunţită a potenţialului său biologic şi natural, precum şi a relaţiilor socio-umane în cazul antropizării.