Început -> Categorii  -> Material didactic

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 34 total
Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul II
Descărcări: 2 Rating Star

Biologia moleculară, prin caracterul său interdisciplinar integrează informţiile obţinute la diferite nivele de organizare a materiei vii, relevînd atît dinamismul, cît și performanţa dezvoltării biologiei contemporane. Pregătirea specialiştilor în acest domeniu este dictată de cerinţele timpului, amplificate de progresul tehnico-ştiinţific al societăţii actuale.

Programe analitice. Chimie. Ciclul II
Descărcări: 1 Rating Star

Azi chimia stă la baza diverselor domenii de activitate ale omului. Aceasta se datorează succeselor obţinute în chimia aplicată, ce se bazează pe rezultatele cercetărilor fundamentale ale chimiei contemporane: anorganică, bioanorganică, analitică, fizică, organică şi bioorganică, coloidală şi cuantică, ecologică etc.

Programe analitice. Fizica. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul dat prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în ştiinţele fizice, pentru studenţii care sunt deţinătorii diplomelor de licenţă la specialitatea Fizică, Chimie, Matematică, Informatică. Programul vizează pregătirea cadrelor calificate în domeniu, cu specializările în fizica teoretică, fizica materialelor (semiconductoare, semimetale, metale, nanomateriale, acoperiri, tehnologii de prelucrare).

Programe analitice. Informatica aplicată. Ciclul II
Descărcări: 1 Rating Star

Programul de masterat la Informatica Aplicată este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării informatice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică.

Programe analitice. Matematică și informatică. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul Matematică şi Informatică este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării matematice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică. Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate privind realizările în diferite domenii ştiinţifice contemporane.