Început -> Categorii  -> Material didactic

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 34 total
Modurile verbale în Limba Română
Descărcări: 7 Rating Star

Materialele didactice de faţă ţin de cursul Gramatica limbii române (morfologie, sintaxă), fiind axate pe problema modurilor verbale personale. În legătură cu problema vizată, sunt examinate variate aspecte, bunăoară corelaţia mod vs modalitate, definiţiile modurilor personale, trăsăturile esenţiale ale acestora, semantica şi performanţele combinatorice ce le caracterizează.

Filosofia Evului Mediu. I. Patristica.
Descărcări: 7 Rating Star

Despre filosofia Evului Mediu s-a scris mereu în contradictoriu. Timp de aproape două secole, sub influența ideologiei iluministe, s-a cultivat atitudinea faţă de Evul Mediu ca plin de „orori şi întuneric”. Dacă în secolul al XIX-lea, culturii și filosofiei Renaşterii erau consacrate lucrări de amploare, apoi filosofia Evului Mediu era analizată sporadic în studiile de istorie civilă și religioasă. Secolul al XX-lea a provocat o răsturnare de imagine cu privire la Evul Mediu în general și filosofia medievală, în special. Vom demonstra aceasta prin atitudinea unuia dintre cei mai mari exegeți a ideilor şi credinţelor religioase – Mircea Eliade.

Meteorologie aplicată (Activităţi practice).
Descărcări: 8 Rating Star

Vremea şi clima din totdeauna a fost în atenţia populaţiei încă de la apariţia primelor civilizaţii pe glob. Acestea, mai apoi, au format domeniul în care s-a instaurat necesitatea unei cooperări internaţionale rodnice. În acest sens s-a simţit nevoia de a se constitui o organizaţie mondială de cooperare în domeniul meteorologiei care să contribuie eficient şi rapid la dezvoltarea acesteia.

Studii superioare de doctorat
Descărcări: 3 Rating Star

Broșura prezintă o descriere succintă a școlilor doctorale în cadrul Academiei de Științe a Moldovei și a studiilor superioare de doctorat (ciclul de studii III).

Programe analitice. Biologie. Ciclul II
Descărcări: 0 Rating Star

Programul de masterat Biologie este preconizat pentru deţinătorii diplomelor de licenţă la specialităţile Biologie, Biologie Moleculară, Ecologie şi prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice obţinute în cadrul ciclului I.