Început -> Categorii  -> Manual

Sortează după   
Cărți de la 7 pînă la 12 din 14 total
Genetică Umană
Genetică UmanăFormat: pdf
Descărcări: 8 Rating Star

Genetica, morfologia, fiziologia şi biochimia constituie fundamentul teoretic al medicinei contemporane. Fără ereditate şi variabilitate ar fi fost imposibilă evoluția vieții pe Pământ. Deoarece omul este "produsul" unei evoluţii îndelungate a naturii vii, toate modelele biologiei generale se reflectă în formarea speciei umane (Homo sapiens).

Elaborarea politicilor economice în baza modelelor matematice
Descărcări: 1 Rating Star

Cartea este una sistemică şi prezintă o abordare nouă, utilă pentru persoanele decidente, profesori, doctoranzi şi masteranzi interesaţi de modelarea economică cu scopul evaluării diverselor politici atât la nivel macro, cât şi la nivel sectorial, cât şi la nivel de ramură.

Abordări sistemice în luarea deciziilor
Descărcări: 0 Rating Star

Scopul unui factor decizional este prosperarea organizaţiei sale. Activitatea reuşită a organizaţiei este rezultatul eficienţei deciziilor conducătorului. Formarea eficienţei decizionale în organizaţii este calea spre un viitor al unei societăţi viabile din punct de vedere social şi productive din punct de vedere economic.

Filosofia Evului Mediu. II. Scolastica
Descărcări: 5 Rating Star

Termenul ”scolastica” desemnează îndeobşte învăţământul teologic şi filosofic din Evul Mediu latin. Scolastica sau filosofia de şcoală se referă la şcolile medievale de gândire care se ocupau cu definirea şi sistematizarea concepţiei creştine asupra lumii.

Estetica
EsteticaFormat: pdf
Descărcări: 0 Rating Star

Primele meditații estetice le înregistrăm în sec. VI î. e. n., însă ca disciplină filosofică estetica apare în sec. XVIII. Constituirea esteticii ca știință se realizează prin operele și creația lui Kant. În fundamentala operă Critica puterii de judecată (1790) este formulat specificul sferei respective.

Antologie de literatură universală.Partea a 3-a : (iluminismul-romantismul)
Descărcări: 4 Rating Star

Antologia de literatura universală, partea a III-a (Iluminismul-Romantismul), este un volum cu caracter didactic, destinat studenților ciclului I, licență, conținând opere sau fragmente de opere literare reprezentative pentru evoluția literaturii din perioada cuprinsă între Epoca Luminilor și cea a Romantismului.