Început -> Categorii  -> Manual

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 14 total
Procese și aparate
Procese și aparateFormat: pdf
Descărcări: 7 Rating Star

Tehnologia chimică este o ştiinţă dinamică ce identifică şi tratează ştiinţific probleme şi aspecte comune diverselor fabricaţii chimice. Ingineria proceselor fizice este componenta de bază a ingineriei chimice, domeniu ce studiază atât teoria proceselor de transfer de impuls, căldură şi masă, cât şi conceperea, proiectarea şi exploatarea utilajelor şi instalaţiilor pentru operaţiile de transfer de impuls, căldură şi masă.

Practical Aid for Seminars in Modern English Lexicology
Descărcări: 3 Rating Star

Manualul este destinat studenţilor de la specialitatea Limbi şi literaturi/Limba engleză. Este expusă informaţia privind unele fenomene social-lingvistice la zi, relaţia lexicologiei cu alte ramuri ale lingvisticii, cauzele lingvistice şi extralingvistice ale evoluţiei structurilor semantice ale lexemelor, formarea cuvintelor, problema clasificării unităţilor frazeologice, evoluţia variantelor şi dialectelor limbii engleze.

Geografia fizică a Republicii Moldova : Suport de curs
Descărcări: 2 Rating Star

Lucrarea de faţă este sinteza unor studii de specialitate, acumulate de autor pe parcursul activităţii didactice şi ştiinţifice, în domeniul geografiei în general şi al Geografiei fizice a Republicii Moldova în special. În ea sunt tratate aspectele majore ale principalelor componente ale naturii, cît şi resursele naturale semnificative de pe teritoriul Republicii Moldova.

Matematică discretă : [pentru uzul studenţilor]
Descărcări: 3 Rating Star

Noţiunea de discret este antipodul continuităţii. Natura evenimentelor ce însoţesc existenţa omului în mare măsură este discretă. Matematica discretă poate fi tratată în sens larg ca domeniu al matematicii, specificul căruia este discontinuitatea. Ea studiază proprietăţile structurilor cu caracter finit, precum şi a structurilor infinite care implică procese intermitente.

Antologie de literatură universală. Partea 1 : (antichitatea – evul mediu).
Descărcări: 5 Rating Star

Antologia de literatură universală, partea I (Antichitatea-Evul Mediu) completează Suportul de curs la Literatura universală și comparată, partea I (Antichitate - Clasicism), (Chișinău 2015), constituind o selecție de texte definitorii pentru perioadele literare anunțate în titlu.

Antologie de literatură universală. Partea a 2-a : (renaşterea-clasicismul).
Descărcări: 7 Rating Star

Apărută în continuarea Antologiei de literatură universală Partea I (Antichitatea-Evul Mediu), cea de-a doua parte a culegerii de texte referențiale din literatura universală urmează aceeași structură, fiind organizată tematic, potrivit perioadelor și curentelor literare care au marcat evoluția literaturii universale (în perioada Renașterii și a Clasicismului de această dată), dar și în strictă raportare la Suportul de curs la literatura universală și comparată Partea I (Antichitate - Clasicism), pe care îl completează.