Început -> Culegeri de lucrări  -> Conferințe

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 22 total
Paradigmele științei 2012
Descărcări: 2 Rating Star

Prezentul volum include rezumatul comunicărilor expuse la Conferinţa studenţească Paradigmele ştiinţei, organizată la 18 mai 2012 de către Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Paradigmele științei 2013
Descărcări: 3 Rating Star

Printr-o bună tradiţie, Conferinţa studenţilor anului I, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, finalizează cu editarea unei culegeri, conţinând rezumatele celor mai bune comunicări. Astfel, prezentul volum constituie o selecţie a rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate pe parcursul unui an de studiu, 2012-2013, prezentate în cadrul celei de-a patra ediţii a Conferinţei menţionate, desfăşurată într-un cadru tematic destul de generos „Paradigmele ştiinţei” [(15 decembrie 2012 (I parte), 15 mai 2013 (II parte)].

Filosofia și perspectiva umană
Descărcări: 5 Rating Star

Prin această declaraţie, UNESCO a confirmat rolul major pe care îl joacă filosofia în viaţa intelectuală şi practica umană. Or, după cum afirma Aristotel, „Toate ştiinţele sunt mai necesare decât filosofia, însă mai minunată ca ea nu este niciuna”. Punctele principale ale strategiei Intersectoriale în Filosofie se axează pe promovarea dialogului şi analizei filosofice a problemelor contemporaneităţii; încurajarea studierii filosofiei; promovarea şi propagarea cunoştinţelor filosofice. Aceste aspecte ale documentului enunţat vizează facilitarea înţelegerii profunde, veridice, multidimensionale a rolului şi rostului net pozitiv al filosofiei în dezvoltarea societăţii contemporane.

Tendințe contemporane Volumul II
Descărcări: 7 Rating Star

Lumea contemporană se dezvoltă într-un ritm rapid, se produc schimbări, practic, în toate domeniile vieţii: social, economic, politic şi juridic. Adaptarea la exigenţele timpului reprezintă cheia succesului şi obţinerea beneficiului pentru cetăţean.

Tendințe contemporane Volumul III
Descărcări: 5 Rating Star

Securitatea ca fenomen şi proces este o prioritate pentru politica internă şi externă a fiecărui stat. Între securitatea internă a statului şi securitatea mondială există o permanentă interdependenţă şi interacţiune, rezultatul căreia este stabilitatea şi dezvoltarea actorilor statali.