Început -> Domenii  -> Științe Socioumanistice

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 76 total
Logica și teoria argumentării
Descărcări: 5 Rating Star

Din moment ce argumentarea retorică nu este niciodată o argumentare complet necesară, subiectul ce deliberează şi-şi acordă adeziunea concluziilor unui argument, o face printr-un act de angajare pentru care este responsabil. Fanaticul acceptă angajamentul, însă asemeni celui obedient faţă de un adevăr asumat ca absolut şi de nezdruncinat.

Filosofia și perspectiva umană
Descărcări: 3 Rating Star

Prin această declaraţie, UNESCO a confirmat rolul major pe care îl joacă filosofia în viaţa intelectuală şi practica umană. Or, după cum afirma Aristotel, „Toate ştiinţele sunt mai necesare decât filosofia, însă mai minunată ca ea nu este niciuna”. Punctele principale ale strategiei Intersectoriale în Filosofie se axează pe promovarea dialogului şi analizei filosofice a problemelor contemporaneităţii; încurajarea studierii filosofiei; promovarea şi propagarea cunoştinţelor filosofice. Aceste aspecte ale documentului enunţat vizează facilitarea înţelegerii profunde, veridice, multidimensionale a rolului şi rostului net pozitiv al filosofiei în dezvoltarea societăţii contemporane.

Modurile verbale în Limba Română
Descărcări: 0 Rating Star

Materialele didactice de faţă ţin de cursul Gramatica limbii române (morfologie, sintaxă), fiind axate pe problema modurilor verbale personale. În legătură cu problema vizată, sunt examinate variate aspecte, bunăoară corelaţia mod vs modalitate, definiţiile modurilor personale, trăsăturile esenţiale ale acestora, semantica şi performanţele combinatorice ce le caracterizează.

Tendințe contemporane Volumul III
Descărcări: 5 Rating Star

Securitatea ca fenomen şi proces este o prioritate pentru politica internă şi externă a fiecărui stat. Între securitatea internă a statului şi securitatea mondială există o permanentă interdependenţă şi interacţiune, rezultatul căreia este stabilitatea şi dezvoltarea actorilor statali.

Tendințe contemporane Volumul II
Descărcări: 7 Rating Star

Lumea contemporană se dezvoltă într-un ritm rapid, se produc schimbări, practic, în toate domeniile vieţii: social, economic, politic şi juridic. Adaptarea la exigenţele timpului reprezintă cheia succesului şi obţinerea beneficiului pentru cetăţean.

Conversational English
Descărcări: 6 Rating Star

Lucrarea de faţă a fost concepută ca un material de referinţă pentru studenţii de la facultăţile cu profil filologic. Exerciţiile propuse au fost elaborate în deplină concordanţă cu obiectivele formulate în programele de studii la specialitatea l. engleză, vizând atât nivelul lexicului activ al limbii engleze, cât şi pe cel al gramaticii şi traducerii.