Început -> Categorii  -> Compendiu

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 6 din 6 total
Securitatea națională
Descărcări: 5 Rating Star

Compendiul Securitatea Naţională: noţiuni şi elemente introductive se încadrează într-un şir de materiale didactice la cursul de Introducere în securitatea naţională, care vine să familiarizeze masteranzii cu ansamblul conceptelor şi principiilor specifice domeniului Securităţii naţionale.

Teoria și Filosofia politică: concepții și personalități
Descărcări: 6 Rating Star

În elaborare se realizează o incursiune în cele mai importate teme ale problematicii filosofiei și teoriei politicului, definindu-se concepte de bază, relatîndu-se variate abordări, realizări şi probleme ale domeniului din perspectivă istorică. Noţiunile cheie ale lucrării sînt: filosofie, politică, teorie, concepție, putere, societate etc. Elaborarea este adresată studenților, cadrelor didactice şi tuturor celor interesați de problematica domeniului dat.

UDaCoT - Principii de căutare și utilizare a informatiilor din bazele de date bioinformatice
Descărcări: 3 Rating Star

Publicaţia este elaborată în cadrul proiectului independent pentru tineri cercetători 11.819.09.15A “UDaCoT - instrument de colectare a datelor biologice elaborat în cadrul UnAŞM”, finanţat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Laboratorului de Bioinformatică, Centrul universitar Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiinte a Moldovei, în perioada 1 august 2011 - 31 decembrie 2012.

Chimia ecologică și a mediului
Descărcări: 12 Rating Star

Chimia ecologică are o importanță deosebită în soluționarea problemelor de mediu. Rezultatele studiilor proceselor şi mecanismelor de transformare, migrare, oxidare, reducere, cataliză, imobilizare, adsorbţie etc. a poluanţilor organici şi anorganici, care se formează ca rezultat al activității omului, stau la baza elaborării tehnologiilor performante de tratare a componentelor mediului ambiant. Acestea sunt obiectivele de cercetare ale Chimiei ecologice, care conform definiţiei savantului Gheorghe Duca înseamnă ştiinţa despre procesele ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului.ambiant, adecvate valorii biologice de habituare.

Adsorbanţi carbonici
Descărcări: 0 Rating Star

Fenomenele de suprafaţă au unele particularităţi specifice, care sunt cauzate de prezenţa unui cîmp adsorbţional necompensat. Terminul „adsorbţia”, dacă să exprimăm sensul exact, înseamnă creşterea concentraţiei substanţei la interfaţă faţă de concentraţia ei în volum.

Chimia ecologică a apei. Standarde și indicatori de calitate
Descărcări: 9 Rating Star

Aprobat de Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” din Chișinău spre editare în calitate de Ghid pentru învățământul postuniversitar din Republica Moldova, specialitatea 145.01 – Chimie ecologică, dar poate fi util și pentru învățământul preuniversitar și universitar, precum și pentru laboratoarele de încercări în domeniu.