Început -> Categorii  -> Teste de Evaluare

Sortează după   
Cărți de la 1 pînă la 3 din 3 total
Teste la biofizică
Teste la biofizicăFormat: pdf
Descărcări: 4 Rating Star

Viitorul, prognozat de evoluţia ştiinţelor reale, mărturiseşte convingător despre progresul aşteptat al ştiinţelor vieţii. Locul important dintre ele îl ocupă biofizica. Fiind concomitent ramură a biologiei şi fizicii, această ştiinţa utilizând metodele fizice şi matematice cercetează materia vie la diverse niveluri de organizare structurală pentru evidenţierea particularităţilor elementare morfologice şi funcţionale. Prin urmare, biofizica poate fi definită ca ştiinţa despre interacţiuni elementare şi fundamentale care constituie baza funcţiilor vitale.

Teste la Biochimie
Teste la BiochimieFormat: pdf
Descărcări: 8 Rating Star

Evaluarea sistematică a cunoştinţelor studenţilor este un factor ce consolidează însuşirea conştientă a materialului studiat. Una din modalităţile de evaluare a cunoştinţelor la biochimie sunt testele – metodă psihologică de investigare, care se deosebeşte de metodele clasice prin stimularea formării unei gândiri logice, asigurând astfel consolidarea şi aprofundarea cunoaşterii fenomenelor şi proceselor ce stau la baza activităţii vitale a organismelor.

Practical exercises on translation studies. Culegere de exerciții la traductologie
Descărcări: 2 Rating Star

Un factor indiscutabil al momentului istoric actual este prezenţa traducerii practic în toate domeniile activităţii umane. Traducerea devine un mijloc important al dialogului intercultural între societăţile eterogene, contribuind la comunicarea şi înţelegerea reciprocă şi, deci, la apropierea pe diferite căi a celor mai diverse comunităţi lingvistice.