Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul I

Adnotare

Specialitatea Biologie Moleculară propune studierea organizării lumii organice, a proceselor vitale, mecanismelor de reglare şi control metabolic la nivel molecular. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobîndirea cunoştinţelor şi a competenţelor de analiză şi integrare a informaţiilor obţinute prin complexul tehnicilor avansate de investigare. Realizarea acestui obiectiv ţine de prerogativele societăţii contemporane de dezvoltare socio-economică unde domeniul Biologie Moleculară, prin care viaţa este studiată din perspective multidisciplinare, are un rol deosebit.

Autor:   Duca Maria

Categorie:   Științe biologice  Material didactic

Format: pdf


Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă asigură obţinerea competenţelor prin instruirea fundamental-teoretică de specialitate şi pregătirea practică, opţională determinată de libera alegere a studenţilor, conturându-se astfel traseul de specializare individuală. Cunoştinţele şi deprinderile practice căpătate în decursul anilor de studii privind analiza şi utilizarea markerilor genetici lincaţi cu caractere de interes economic, metodele molecular-genetice de depistare a maladiilor, terapie a maladiilor ereditare şi virale, elucidarea mecanismelor de expresie a genelor, imunogenetica etc. constituie arealul de angajare al absolvenţilor în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

42

Pagine descifrate:

157

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină