Programe analitice. Matematică. Ciclul I

Adnotare

Licenţiatul la specialitatea Matematică este orientat spre pregătirea specialiştilor cu o cunoaştere profundă a matematicii, capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de investigare în domeniu. Disciplinele de specializare şi cercetările efectuate în cadrul stagiilor de practică asigură obţinerea competenţilor de utilizare a aparatului matematic în soluţionarea diferitor probleme teoretico - aplicative şi transferarea rezultatelor obţinute în diverse sectoare ale economiei.

Autor:   Duca Maria

Categorie:   Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor  Material didactic

Format: pdf


La finalizarea studiilor absolventul va obţine: competenţe generale - să estimeze importanţa realizărilor matematicii şi informaticii pentru societate; - să cunoască, să selecteze şi să aplice modalităţile de autoinstruire în domeniul matematicii, informaticii şi domeniilor aferente; - să evidenţieze direcţiile principale de dezvoltare a matematicii şi informaticii moderne; - să cunoască tendinţele contemporane şi să înţeleagă perspectivele de dezvoltare a domeniului. competenţe specifice - să analizeze ştiinţific problemele teoretice şi aplicate ale matematicii şi informaticii şi să formuleze concluzii bine argumentate; - să aplice practic cunoştinţele acumulate la elaborarea de idei, concepte, modele; - să realizeze activităţi experimentale în scopul promovării şi transferării în diverse sectoare de activitate a rezultatelor obţinute; - să-şi dezvolte capacităţile de autoinstruire; - să aplice tehnologiile informaţionale moderne.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

38

Pagine descifrate:

228

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină