Programe analitice. Ecologie. Ciclul I

Adnotare

Specialitatea Ecologie propune studierea interrelaţiilor şi fluxului de materie, energie şi informaţie din ecosisteme, constituind baza teoretică a tuturor preocupărilor omenirii. Obiectivul principal al specialităţii vizează dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor care ar contribui la o înţelegere mai profundă a fenomenelor şi proceselor din natură ce constituie un punct forte în găsirea celor mai potrivite modalităţi de sporire a bioproductivităţii şi de păstrare a unui echilibru durabil între biosferă şi multitudinea de activităţi antropice. Realizarea acestui obiectiv ţine de optimizarea folosirii teoriilor, ocrotirii şi conservării naturii, protecţiei mediului ambiant, prin cunoaşterea amănunţită a potenţialului său biologic şi natural, precum şi a relaţiilor socio-umane în cazul antropizării.

Autor:   Duca Maria

Categorie:   Științe ale Mediului  Material didactic

Format: pdf


Planul de învăţământ elaborat pentru ciclul I Licenţă la specialitatea Ecologie cuprinde disciplinele prevăzute pentru această specialitate, precum şi discipline menite să completeze pregătirea generală sau de specialitate a viitorilor ecologi. Prin posibilitatea selectării disciplinelor opţionale, planul de învăţământ oferă studentului elaborarea cel puţin a două trasee individuale: Ecologie şi Protecţia Mediului. Stagiile de practică se realizează în cadrul laboratoarelor universităţii Academiei de Ştiinţe şi a Institutelor de profil în care activează şcoli ştiinţifice cu renume şi dispun de baza ştiinţifico-materială necesară pentru realizarea investigaţiilor corespunzătoare exigenţelor moderne. Totodată, în formarea specialiştilor în Ecologie sunt implicaţi, profesori din străinătate (România, SUA, Germania, Ucraina, Rusia etc.).

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

41

Pagine descifrate:

206

Numărul descărcărilor:

2

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină