Programe analitice. Filosofie. Ciclul I

Adnotare

Specialitatea Filosofie urmăreşte să formeze la studenţi o pregătire filosofică de bază, largă şi modernă, completată de o solidă pregătire în ştiinţele comunicării, ce va permite tinerilor absolvenţi o adaptare rapidă la necesităţile actuale şi de perspectivă ale societăţii: învăţământ, institute de cercetare cu caracter fundamental, institute cu profil aplicativ. Studenţii care urmează cursurile specialităţii Filosofie primesc la absolvire o diplomă de licenţă – licenţiat în filosofie. Conform amendamentelor făcute în Legea Învăţământului din Republica Moldova, studiile la treapta a doua se finalizează cu obţinerea diplomei de Master.

Autor:   Duca Maria

Categorie:   Științe Umaniste  Material didactic

Format: pdf


Personalul profesoral-didactic din statele de funcţie ale Catedrei are o înaltă pregătire profesional-ştiinţifică şi este în stare să ofere o pregătire educativ-instructivă la cel mai înalt nivel. Un rol deosebit în formarea specialiştilor revine pregătirii lor practice. Ea include diverse forme, în funcţie de anul de învăţământ. Astfel, după primul an de studii studenţii de la specialitatea Filosofie urmează practica la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Sectorul Filosofie. La anii superiori de studii au loc practicile de studiu şi prelicenţială care se desfăşoară în conformitate cu prevederile pregătirii viitorului specialist în domeniul corespunzător, practica pedagogică este prevăzută cu o durată de 8 săptămâni. Limbile străine şi noile tehnologii informaţionale constituie o prioritate în cadrul pregătirii oferite de specialitate.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

38

Pagine descifrate:

259

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină