Programe analitice. Matematică și informatică. Ciclul II

Adnotare

Programul Matematică şi Informatică este un masterat de cercetare, orientat spre pregătirea specialiştilor ce cunosc profund metodologia cercetării matematice, sunt capabili să formuleze şi să elaboreze metode noi de cercetare pentru problemele actuale din ştiinţă şi tehnică. Pentru asigurarea calităţii instruirii se propun cursuri aprofundate privind realizările în diferite domenii ştiinţifice contemporane.

Autor:   Duca Maria

Categorie:   Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor  Material didactic

Format: pdf


Programul de studiu prevede discipline fundamentale: Cercetare şi dezvoltare tehnologică; Teoria algoritmilor; Topologie generală; Limbaje formale şi automate; Funcţii booleene; Teoria probabilităţi şi aplicaţii. În cadrul disciplinelor de specialitate: Teoria grupurilor; Ecuaţii diferenţiale ordinare şi aplicaţii; Elemente ale teoriei Quasigrupurilor; Modelarea matematică a proceselor macroeconomice; Geometrie discretă a spaţiului hiperbolic; Teoria inelelor şi modulelor; Metode numerice studenţii obţin cunoştinţe şi abilităţi specifice specialităţii.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2011

Pagini citite:

17

Pagine descifrate:

199

Numărul descărcărilor:

0

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină