Programe analitice. Biologie moleculară. Ciclul II

Adnotare

Biologia moleculară, prin caracterul său interdisciplinar integrează informţiile obţinute la diferite nivele de organizare a materiei vii, relevînd atît dinamismul, cît și performanţa dezvoltării biologiei contemporane. Pregătirea specialiştilor în acest domeniu este dictată de cerinţele timpului, amplificate de progresul tehnico-ştiinţific al societăţii actuale.

Autor:   Duca Maria

Categorie:   Științe biologice  Material didactic

Format: pdf


Programul de specialitate la masterat de cercetare prevede aprofundarea cunoştinţelor în biologie, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I, fiind în special axat pe studiul detaliat al proceselor vitale la nivel molecular, prin tehnici moderne de analiză. Programul sudiilor de masterat include discipline fundamentale: Proteomică, Genetica moleculară, Cercetare şi dezvoltare tehnologică, Biochimia metabolică, discipline de specialitate: Bioinformatică, Filogenia moleculară, Genetica animală, Genetica reproducerii, Enzimologie, Transducţia semnalelor şi discipline la libera alegere: Transgeneza la plante şi animale, Apoptoza, Tehnici avansate în biologia moleculară, Simbiogenetică, Bazele moleculare ale maladiilor şi expresia genelor, care determină formarea competenţelor de cercetare şi profesionale ale absolventului.

Editura:

Tipografia Reclama

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2011

Pagini citite:

17

Pagine descifrate:

258

Numărul descărcărilor:

2

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină