Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat. Ghid metodic.

Adnotare

Ghidul metodic privind cerinţele de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat este elaborat în baza „Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, ciclul I (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 14 din 15.02.2008)", „Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II" (HG nr.1455 din 24 decembrie 2007), „Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor” (Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009) şi a deciziilor Senatului UnAŞM privind activitatea de elaborare şi susţinere a tezelor de licenţă şi master.

Autor:   Duca Maria   Port Angela

Categorie:   Toate domeniile  Indicații Metodice

Format: pdf


Ghidul este structurat în cinci compartimente şi anexe. În compartimentul „Generalităţi” se stipulează noţiuni generale privind tezele de an, licenţă şi master. În compartimentul „Elaborarea tezelor de an/licenţă/master” sunt prezentate principalele etape de elaborare a tezei ştiinţifice, cu descrierea în detalii a activităţilor ce sunt necesare de a fi efectuate. Compartimentul trei defineşte structura tezei de an/licenţă/master şi sunt prezentate recomandările, privind conţinutul şi volumul tezei. Compartimentul patru include reguli de tehnoredactare a tezelor: fontul utilizat, amplasarea textului, numerotarea paginilor, prezentarea materialului grafic, etc. iar în compartimentul cinci sunt reflectate reguli de prezentare a tezelor.

Editura:

Artpoligraf

Orașul:

Chișinău

Anul editurii:

2012

Pagini citite:

34

Pagine descifrate:

404

Numărul descărcărilor:

5

Mărimea cărții:

1 KB

Cartea este disponibilă pentru descărcare timp de 4 ore după solicitare.

Nu închideți această fereastră pînă nu se descarcă cartea.

 

 

 

 

 

Solicită link la carte

Atenție! Nu sunt date pentru vizualizare
Opinii
    {MESSAGE_CONTENT}
Scrie propia opinie
Atenție! Nu puteți vizualiza această pagină