Istoria filosofiei românești. Curs de prelegeri. Partea I.

pdf Rating Star Citește Online

Cultura veche românească la începuturile ei s-a dezvoltat în aria de cultură latină, care se formase pe temeliile tradiţiilor antice.

Detalii
2016

Matematici aplicate. Note de curs

pdf Rating Star Citește Online

Prezentul suport de curs reprezintă un ghid pentru rezolvarea problemelor la cursul Matematici Aplicate, ţinut studenţilor şi masteranzilor Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (specialităţile biologie, biologie moleculară, chimie, ecologie şi geografie).

Detalii
2016

Filosofia comunicării. Note de curs

pdf Rating Star Citește Online

Lucrarea de față prezintă o sinteză a tezaurului filosofic acumulat de secole și milenii în gândirea filosofică și științifică mondială, având, în primul rând, o destinație didactică. Ea este adresată atât studenților facultăților UnAȘM, cât și celor preocupați de problematica filosofică.

Detalii
2016

Geografia umană și economică a lumii (America de Nord, America de Sud, Africa, Australia, Oceania). Lucrări de laborator

pdf Rating Star Citește Online

Organizarea administrativ-teritorială. Date generale. Aprecierea poziției economico-geografice a fiecărui unităţi în parte.

Detalii
2016
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți