Factorii de risc în bolile cardiovasculare

pdf Rating Star Citește Online

Bolile cardiovasculare constituie o provocare majoră pentru sănătatea publică, deși peste jumătate din decesele cauzate pot fi prevenite prin controlul eficient al factorilor de risc.

Detalii
2017

Abordarea transcriptomică a bolilor cardiovasculare

pdf Rating Star Citește Online

Investigation of human transcriptome is a priority and a relatively new trend in cardiovascular medicine, since it allows the identification of genes, expression pattern and molecular biomarkers, useful in the prognosis, diagnosis and in clarifying the pathogenic mechanisms of CVD.

Detalii
2017

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei.Materialele Conferinţei Doctoranzilor, Ed.a 5-a. V.II

pdf Rating Star Citește Online

Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători sunt recomandate pentru publicare de Consiliul științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Detalii
2016

Formarea continuă în cluster-ul UnivER SCIENCE, 2016-2020

pdf Rating Star Citește Online

Programul de învățare pe tot parcursul vieții, lansat in ianuarie 2007, a reunit programele de mobilitate în străinătate pentru studii (Erasmus).

Detalii
2016
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți