Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei.Materialele Conferinţei Doctoranzilor, Ed.a 5-a. V.II

pdf Rating Star Citește Online

Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători sunt recomandate pentru publicare de Consiliul științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Detalii
2016

Formarea continuă în cluster-ul UnivER SCIENCE, 2016-2020

pdf Rating Star Citește Online

Programul de învățare pe tot parcursul vieții, lansat in ianuarie 2007, a reunit programele de mobilitate în străinătate pentru studii (Erasmus).

Detalii
2016

Paradigmele științei. Lucrări studențești.

pdf Rating Star Citește Online

Conferinţa studenţilor anului I „Paradigmele ştiinţei”, organizată anual în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin tradiţie, finalizează cu editarea unei culegeri de teze. Acest eveniment ştiinţific este, pe de o parte, o iniţiere în domeniul cunoaşterii şi a descoperirilor, pe de altă parte, corespunde scopului principal al UnAŞM – promovarea excelen...

Detalii
2016

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor, Ed. a 5-a. Volumul I

pdf Rating Star Citește Online

Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători sunt recomandate pentru publicare de Consiliul științific al Universității Academiei de Științe a Moldovei (proces-verbal nr. 2 din 15 martie 2016) și Consiliile școlilor doctorale.

Detalii
2016
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți