Agricultura ecologică

pdf Rating Star Citește Online

Evoluţia fenomenelor din agricultură este legată de sporirea consumului de energie necesare pentru obţinerea unei unităţi de producţie, eliminarea masivă a deşeurilor, care, pe fundalul nerespectării tehnologiilor de prelucrare a solului, au cauzat probleme ecologice serioase.

Detalii
2012

Chimie coloidală

pdf Rating Star Citește Online

Specificul lucrărilor de laborator la chimia coloidală este folosirea unui set de soluţii diluate de acizi şi baze, lipsa substanţelor cu toxicitate înaltă, a focului deschis, a încălzitoarelor electrice deschise etc. Toate acestea permit formularea unor reguli de securitate generale pentru toate lucrările.

Detalii
2013

Suport de bază în identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare: Supliment didactic

pdf Rating Star Citește Online

Lucrarea Suport de bază în identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare este un supliment didactic pentru studenții facultăților de biologie și medicină, dar în același timp se adresează tuturor acelora care activează în domeniul utilizării instrumentelor bioinformatice și molecular-genetice.

Detalii
2017

Antologie de literatură universală.Partea a 4-a : (realismul-modernismul)

pdf Rating Star Citește Online

Antologia de literatură universală, partea a IV-a, este ultimul volum de texte literare reprezentative pentru perioada literară cuprinsă între Realism și Modernism, care, pe lângă prezentarea și studierea celor mai reprezentative opere ce au marcat evoluția literaturii universale, își propune, prin accentul plasat pe activitățile practice și individuale ale studenților, prezent...

Detalii
2017
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți