Suport de bază în identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare: Supliment didactic

pdf Rating Star Citește Online

Lucrarea Suport de bază în identificarea și evaluarea unor gene potenţial implicate în bolile cardiovasculare este un supliment didactic pentru studenții facultăților de biologie și medicină, dar în același timp se adresează tuturor acelora care activează în domeniul utilizării instrumentelor bioinformatice și molecular-genetice.

Detalii
2017

Antologie de literatură universală.Partea a 4-a : (realismul-modernismul)

pdf Rating Star Citește Online

Antologia de literatură universală, partea a IV-a, este ultimul volum de texte literare reprezentative pentru perioada literară cuprinsă între Realism și Modernism, care, pe lângă prezentarea și studierea celor mai reprezentative opere ce au marcat evoluția literaturii universale, își propune, prin accentul plasat pe activitățile practice și individuale ale studenților, prezent...

Detalii
2017

Antologie de literatură universală.Partea a 3-a : (iluminismul-romantismul)

pdf Rating Star Citește Online

Antologia de literatura universală, partea a III-a (Iluminismul-Romantismul), este un volum cu caracter didactic, destinat studenților ciclului I, licență, conținând opere sau fragmente de opere literare reprezentative pentru evoluția literaturii din perioada cuprinsă între Epoca Luminilor și cea a Romantismului.

Detalii
2017

Introducere în sociolingvistică

pdf Rating Star Citește Online

Sociolingvistica studiază limbajul uman în funcţie de factorii sociali în care o limbă concretă funcţionează, impactul schimbărilor din societate asupra limbii, modul în care comunitatea sau individul utilizează resursele limbii, precum şi felul în care sunt gestionate resursele limbilor în condiţii de bilingvism şi multilingvism.

Detalii
2017
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți