Viitorul ne aparţine, ediţia a VII-a

pdf Rating Star Citește Online

Conferinţa Ştiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor cu participare internaţională ”Viitorul ne aparţine”, ediţia a VII-a

Detalii
2017

Viitorul ne aparţine, Ediţia a VI-a

pdf Rating Star Citește Online

Conferinţa Știinţifică Internaţională a studenţilor şi masteranzilor Viitorul ne aparţine, Ediţia a VI-a

Detalii
2016

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei. Ed. VI, Vol.II

pdf Rating Star Citește Online

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor (cu participare internaţională), ediţia a 6-a, Chişinău, 15 iunie 2017

Detalii
2017

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei. Ed. VI, Vol.I

pdf Rating Star Citește Online

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători" : Conferinţa Ştiinţifică a Doctoranzilor (cu participare internaţională), ediţia a 6-a, Chişinău, 15 iunie 2017

Detalii
2017
Shadow

Bine ați venit în Biblioteca UnAȘM!

Biblioteca Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei activează din anul 2008 şi însumează un fond valoros de carte din diferite domenii (biologie, ecologie, geografie, chimie, fizică, matematică, filosofie etc.) destinat studenților, masteranzilor și doctoranzilor.
Biblioteca virtuală a Universității AȘM, lansată recent, include variantele digitalizate ale publicaţiilor universitare: monografii, suporturi de curs, indicaţii metodice, culegeri de probleme şi exerciţii, compendii, materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale. Totodată, cei interesați pot accesa linkuri utile ale bibliotecilor și publicațiilor de impact din țară și de peste hotare.
Realizată într-un design atractiv, Biblioteca electronică a UnAȘM facilitează accesul la carte și informație al studenţilor într-o formă interactivă, modernă şi eficientă.

Cele mai descărcate cărți

Cele mai populare cărți